Väestöliiton kehityspoliittinen ohjelma

Väestöliiton kehityspoliittisen ohjelman tarkoituksena on toimia kansainvälisiin kehityshankkeisiin ja vaikuttamistoimintaan liittyvän päätöksenteon ohjenuorana vuosina 2018–2020. Ohjelmaa voidaan myös muuttaa tänä aikana, jos toimintaympäristön tila niin vaatii. 

Verrattuna moniin muihin järjestöihin, Väestöliiton toimintaan antaa lisäarvoa sen vahva osaaminen niin kansallisissa kuin globaaleissa seksuaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Väestöliitto onkin tässä edelläkävijä ja vahvistaa samalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden luomaa ajattelutapaa: Inhimillisesti kestävää kehitystä ei pystytä takaamaan tekemällä töitä vain paikallisesti.