Monikulttuurisuustiimin toiminnan tavoitteena on vuodesta 2003 lähtien ollut perhelähtöisen kotouttamistoiminnan kehittäminen ja siihen vaikuttaminen. Annamme neuvontaa, konsultoimme, koulutamme ja tuotamme käytännöllisiä materiaaleja sekä maahan muuttaneille että eri alojen ammattilaisille. Vanhemmuutta vahvistava vertaisryhmätoiminta on myös yksi toiminta-alueemme.

WOMENTO on naisten mentorointiverkosto, jossa maahanmuuttajataustaisia naisia ohjataan koulutustaan vastaavan työpaikan löytämiseen mentoritoiminnan avulla. Vapaaehtoisena mentorina voit osallistua tähän toimintaan ja edistää monikulttuurisen, suvaitsevan yhteiskunnan rakentumista. Jos olet Suomeen muuttanut, koulutettu nainen ja kaipaat tukea työllistymiseen omalle alallesi, voit ilmoittautua mukaan.

Matkalla työelämään –hankkeessa luodaan uusi  työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaava mentorointimalli kotivanhemmuuden tai terveydellisten syiden vuoksi pitkään poissa työmarkkinoilta olleille maahanmuuttajille. Yhteistyöhön perustuva mentorointimalli kehitetään yhdessä järjestötoimijoiden, työvoimaviranomaisten, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Vapaaehtoiseksi työuramentoriksi voi ilmoittautua mukaan täältä.

TATU-hankkeessa (Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus) edistimme vuosina 2016 ja 2017 paikallisten yhdistysten kanssa läheissuhteita koskevan tiedon ja terveystiedon omaksumista osana kotoutumista.