Pikkulapsivaihe ei ole suinkaan vain kuormitusta ja väsymystä. Lapset tuovat elämään iloa ja onnea, vaihtelua, mielenkiintoisia tilanteita ja hyvää mieltä. Paria yhdistää kokemus siitä, että rakkaussuhde on tuottanut ihmeellisen hedelmän, oman lapsen. Myös jaettu vastuu liimaa kumppaneita yhteen. Arki on saatava toimimaan, ja onnistumisen elämykset tässä tavoitteessa tukevat parisuhdetta.

Hyvän parisuhteen tunnusmerkkinä on kokemus siitä, että puoliso tukee, kun sitä tarvitaan. Yhtä tärkeä on tunne, että haluaa ja saa vuorollaan tukea kumppaniaan. Keskinäinen tuki näkyy muun muassa hyväksyvänä asenteena toisen kasvatusperiaatteita kohtaan. Kaikki – myös aikuiset – tarvitsevat rakastetuksi ja huolehdituksi tulemisen kokemuksia. Kun välittäminen näkyy joka päivä, parisuhde voi kukoistaa ja antaa paljon.

Sekä perheen yhteinen että parin kahdenkeskinen ajanvietto ovat omiaan lisäämään perheen ilon kokemuksia. Aikuiset huomaavat perheensä arvon paremmin, kun he ehtivät ja jaksavat ihan vain olla. Yhteinen hauskuus ja huumori auttavat arjen paineiden kestämisessä ja antavat aivan tavallisellekin päivälle mukavan mausteen.

Riikka Riihonen, LT, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Minna Oulasmaa, pari- ja seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, terveydenhoitaja

Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja