Tähän vaiheeseen pääsyn edellytyksenä on

1. negatiivisen kehän rauhoittuminen,

2. vetäytyjän uudelleen sitouttaminen suhteeseen, jotta vihamielinen, hyökkäävä kumppani ei joudu taas pettymään siihen, että toinen ei olekaan tavoitettavissa vaan vetäytyy.

Pehmentymistilanteessa aikaisemmin vihamielinen, kriittinen puoliso saa kosketusta ”pehmeimpiin” tunteisiin ja on valmis ottamaan uudelleen riskin lähestyä kumppaniaan, joka on jo uudestaan lähestyttävissä ja valmis vastaamaan toisen lähestymiseen. Tässä haavoittumiselle alttiissa vaiheessa aikaisemmin vihamielinen kumppani tuo esiin omat kiintymystarpeensa ja pyytää toista vastaamaan niihin.

Tässä pisteessä molemmat ovat enemmän sopusoinnussa keskenään, sitoutuneita ja valmiita vastaamaan toisen kiintymystarpeisiin. Tällöin tapahtuu liittyminen, joka uudelleenmäärittelee suhteen turvasatamana ja turvallisena perustana.

Tunnekeskeisessä pariterapiassa molemmat kääntyvät toistaan kohden ja ilmaisevat omaa tarvitsevuuttaan tai avuttomuuttaan. Ei riitä, että he kuulevat kumppanin sanovan nämä asiat terapeutille, vaan heidän täytyy näyttää terapeutille, kuinka he ovat toimivat suhteessa toiseen. Kyse ei ole informaatiosta - ”kuulithan jo, mitä sanoin terapeutille” - vaan parin uskalluksesta ilmaista toisilleen omia tunteitaan ja toiveitaan. Pari voi kokea, ettei toiselle ole hyvä ilmaista omia tunteitaan ja toiveitaan, koska ne johtavat vain mitätöintiin tai hyökkäykseen. Jos turvattomassa suhteessa on mahdotonta tuoda esiin omaa tarvitsevuuttaan, silloin voidaan kääntyä kumppanin puoleen ja sanoa tälle (ei terapeutille): ”En tunne oloani kanssasi niin turvalliseksi, että voisin ilmaista sinulle omaa tarvitsevuuttani, avuttomuuttani tai pelkojani, vaikka voinkin kertoa niistä sinun kuultesi terapeutille”.

Jos toinen on jo irrottautunut suhteesta, hän joutuu toiselle kertomaan: ”En halua olla enää sinusta riippuvainen, olen jo irrottautunut sinusta rakkauden kohteena”. Jos toinen on jo irrottautunut suhteesta eikä halua enää palata, terapian tehtäväksi voi jäädä auttaa suhteen jatkamiseen halukasta osapuolta kestämään eroon liittyviä tunteita ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen.