Rahankeräysluvan saaja
Väestöliitto ry (y-tunnus 0202602-8)

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2016/867, myönnetty 13.12.2016

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 1.1.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Väestöliitto käyttää kerätyt varat kotimaan nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä kehitysyhteistyöhön Nepalissa ja Malawissa.

Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Haapala 2280 5103