Meidän aikuisten on hyvä tuntea lapsen seksuaalinen kehitys. Silloin voimme parhaalla tavalla tukea sitä. Lapset ovat kiinnostuneita seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaaliseen kehitykseen liittyy lapsilla usein myös uteliasta ihmettelyä, kysymyksiä tai käyttäytymistä. Lapsen seksuaalissävytteinen käytös voi herättää meissä aikuisissa hämmennystä. Joskus herää huolikin.

Maksuttomassa, verkossa ladattavasta tietovihosta saat tietoa lasten tavallisesta kehityksestä ja käytöksestä. Löydät tietoa myös sellaisesta käyttäytymisestä, josta kannattaa kysyä neuvoja asiantuntijalta.

Opas on suunnattu kasvatus, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä vanhemmille.

Lue opas tästä.
 


 

Mitä tehdä, kun kolmevuotias kirkuu keittiön tai kaupan lattialla haluavansa
jäätelöä? Tai kun kuusivuotias polkee jalkaa, kun ei saa piirrettyä
oikeannäköistä dinosaurusta?

Lohduttaako lasta päätä silitellen, vai komentaako
omaan huoneeseen tai jäähypenkille rauhoittumaan? Miten voi kohdata lapsen aggression rauhallisesti, menemättä siihen itse mukaan?

Helpommin sanottu kuin tehty.
 

Kiukkukirja on aggressiokasvatuksen käsikirja alle kouluikäisen lapsen vanhemmille.
Lue käytännön ohjeita ja esimerkkejä asiallisesta tahtokasvatuksesta.

Pääset lukemaan kiukkukirjaa painamalla tästä

 


 

Tutkimusmatka upeaan kehoon - neuvoja leikki-ikäisen lapsen seksuaalikasvatukseen

Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisen elämää, myös lapsena. Seksuaalisuus liittyy turvallisuuteen, kosketukseen, läheisyyteen ja nautintoon.

Se liittyy myös siihen, miten lapsi muodostaa käsityksen itsestään tyttönä, poikana, ihmisenä. Lapsen seksuaalinen kehitys painottuu siihen, miten lapsi kokee oman kehonsa ja millainen kuva hänelle muodostuu omasta kehosta. Seksuaalisuus liittyy vahvasti myös itsetuntoon ja tunteisiin. Lapsi tuntee tunteet voimakkaina kehossa ja mielessä. Lapsen seksuaalisuus alkaa muotoutua jo syntymässä. Seksuaalista kehitystä tapahtuu koko lapsuuden ajan, ja vanhemman on hyvä tukea sitä. Lapsi oppii myös sääntöjä ja hyviä tapoja.

Noora Juslén ja Erika Montonen,  Metropolia AMK
Raisa Cacciatore ja Susanne Ingman-Friberg, Väestöliitto


 


Kuinka villipeto kesytetään? -opas isovanhemmille

 

Isovanhemmuus rikastuttaa useimpien lastenlasten elämää. Aikuiset lapset näkevät omista vanhemmistaan uusia piirteitä isovanhemmuuden myötä. Monelle voi tulla yllätyksenäkin, miten omat vanhemmat hurahtavat mummiksi ja vaariksi tulon myötä. Isovanhemmuus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden vanhemman ja isovanhemman välien lähenemiseen. 

 

Tämä on lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren, psykologi Suvi Larun ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaan kädenojennus isovanhemmille. Opas antaa vinkkejä arjen tilanteisiin lastenlasten kanssa.

Lue opas tästä.

Click and print out a poster in english!
Safetyskills and your body_arabian
Click and print out a poster in arabian!


Turvataidot ja lapsen keho -juliste

Lapsella on oikeus kehittyä turvassa, omassa tahdissa ja häiritsemättä. Julisteessa on neljä yksinkertaista asiaa, jotka lapselle kannattaa opettaa. Jokaisesta asiasta opitaan tieto, taito ja asenne.

Juliste auttaa aikuisia löytämään sopivat sanat, kun he haluavat opastaa lapsia suojaamaan itseään ja kunnioittamaan toisia.

Tulosta tästä selkokielinen A3 juliste päivähoitoon, varhaiskasvatukseen, lapsityöhön, kerhoon, kotiin, alakouluun tai muuten vain!

Painettuja julisteita voi tilata postikuluja vastaan osoitteesta perheaikaa@vaestoliitto.fi

 

Neljän neuvon avulla lapset oppivat tärkeitä taitoja kaverisuhteisiin ja kaikkiin ihmissuhteisiinsa, koko elämän ajaksi.

Myös uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 ohjaavat samaa: ”Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös turvallisuuskasvatus; Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa; Lapsia ohjataan myös kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa; Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.”

 

Suomenkielinen juliste selkokielellä:
Turvataidot ja lapsen keho 
Tulosta juliste

På svenska:
Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp
Skriv ut en affisch på svenska!

Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Kunskap, färdigheter och attityder för barn. Affisch om barnets sexuella rättigheter och sexualfostran för förskoleundervisningen, dagvården, dagklubben, hemmet, lågstadiet etc. 

In English:
Safety skills and your body
Print out a poster in english

Safety skills and your body. Knowledge, skills, and attitude. Poster for daycare, preschool education, families, playgroups etc. 

Painettuja julisteita voi tilata sähköpostitse osoitteesta perheaikaa@vaestoliitto.fi

Juliste turvataidoista arabiaksi/ Safety skills and your body - poster in arabian

Julisteet ovat ilmaisia, mutta postituksesta veloitamme toimituskulut postiennakkona tai täydelliset maksuyhteystiedot saatuamme laskulla. Ilmoitamme toimitusvaihtoehdot sekä postituskulut tilauksenne saatuamme.


 

Tue lapsen kehitystä -juliste

Tue lapsen kehitystä -juliste kertoo 0-6-vuotiaiden kehityksen ja ohjeet kaikista seksuaalikasvatuksen kahdeksasta osa-alueesta. Se kertoo Mitä lapsessa tapahtuu, Mitä lapsi voi tehdä tai kysyä ja Miten aikuinen voi tukea ja ohjata lasta.
Juliste on suunniteltu neuvoiloihin, päivähoitoon, lasten kerhoihin ym. tiloihin, jossa alle kouluikäisten tai esikouluikäisten lasten ammattilaiset ja vanhemmat liikkuvat.

Julisteen tekstin ovat laatineet neuvolalääkäri Pamela Kauppinen, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja kätilö YAMK Susanne Ingman-Friberg.

Julisteessa käytetyt lähteet

 

Tulosta  A1-kokoinen juliste suomeksi:
Tue lapsen kehitystä! Ikätasoinen, lapsilähtöinen seksuaalikasvatus.

Suomenkielinen juliste selkokielellä:
Tue lapsen kehitystä: Seksuaalikasvatus

Skriv ut en affisch på svenska:
Stöd barnets utveckling! Åldersenlig, barnanpassad sexualfostran

In English:
Promoting child development. Age-appropriate, child-centered sexuality education

Плакат на русском языке:
Будьте опорой вашему ребенку

Drucken Sie hier ein Plakat aus:
Unterstützen Sie die Entwicklung des Kindes: Altersgerechte Sexualerziehung

Plakat eesti keelel:
Toeta lapse arengut. Lapsest lähtuv seksuaalkasvatus.

 

Painettuja julisteita voi tilata sähköpostitse osoitteesta perheaikaa@vaestoliitto.fi

Julisteet ovat ilmaisia, mutta postituksesta veloitamme toimituskulut postiennakkona tai täydelliset maksuyhteystiedot saatuamme laskulla. Ilmoitamme toimitusvaihtoehdot sekä postituskulut tilauksenne saatuamme.


 

Hei, mitä minussa tapahtuu? - juliste alakouluille

Hei, mitä minussa tapahtuu? -alakoulujuliste on uusi työväline alakoulun opettajalle, avuksi kokonaisvaltaisen, ikätasoisen seksuaalikasvatuksen suunnitteluun. Juliste tukee vanhemman ja opettajan välistä, seksuaalikasvatukseen liittyvää vuorovaikutusta ja sopii selkokielisyytensä vuoksi myös luokkaan. Näin lapsi voi itse lukea vaikkapa turvataidoista ja murrosiän kehityksestä.

Kolmella kehitysportaalla kuvataan miten lapsi kehittyy, miten hän voi ilmentää kehitystään ja miten aikuinen voi tukea ja suojata tätä kehitystä.

Julisteen sisältö seuraa ikätasoisia opetussuunnitelman perusteita terveystiedon kannalta (OPH 2014), Seksuaalisuuden portaat -käsikirjaa (OPH 2015) sekä Seksuaalikasvatuksen standardeja Euroopassa (WHO 2010).

Seksuaalikasvatus kattaa kahdeksan aihealuetta kehosta ja kehityksestä ihmissuhteisiin ja lapsen omiin oikeuksiin sekä lapsen tarvitsemat, kehitystä tukevat tiedot, taidot ja myönteisen asenteen.

Juliste on toteutettu opettajien pyynnöstä ja kehitetty Väestöliiton, Folkhälsanin ja Opetushallituksen yhteistyönä. Ruotsinkielinen juliste ilmestyy pian.

A1 -kokoisen julisteen voi lukea ja tulostaa tästä. 

Julisteet ovat ilmaisia, mutta postituksesta veloitamme toimituskulut postiennakkona tai täydelliset maksuyhteystiedot saatuamme laskulla. Ilmoitamme toimitusvaihtoehdot sekä postituskulut tilauksenne saatuamme.

 

Hei, mitä minussa tapahtuu? - juliste alakouluille

 

Itkuinen vauva ja koliikki-opas vanhemmille

Itkuinen vauva -oppaaseen on koottu tietoa ja käytännön vinkkejä sisältävä opas sinulle, joka kaipaat tukea itkuisen vauvan hoitoon. Jos vauva itkee paljon, puhutaan koliikki-itkusta. Koliikkivauva itkee usein monta tuntia päivässä ja vauvalla tuntuu olevan jokin hätä. Itku ei tavallisesti lopu arkisilla rauhoittelukeinoilla ja siihen on vaikea löytää yhtä selkeää syytä.

Yleensä itkuisuus vähenee itsestään kolmen-neljän kuukauden iässä, ja koliikkivauvat kehittyvät normaalisti ilman myöhempiä ongelmia. Koliikkikuukaudet ovat kuitenkin perheelle raskaita. Jatkuva itkuisuus voi rasittaa sekä vanhemman ja lapsen välistä että vanhempien keskinäistä suhdetta.

Ooppaassa tarkastelemme vauvan itkuisuutta ja koliikkia vauvan itsesäätelyn näkökulmasta.
Toivomme välittävämme sinulle sellaista tietoa ja käytännön ohjeita, joiden avulla vauvasi koliikki tuntuisi helpommalta kohdata ja vauvasi itkuisuus ehkä vähentyy.

Tutustu oppaaseen tästä (pdf)

 

Gråtmild baby och kolik -En guide till föräldrarna

Guiden innehåller information och praktiska råd, som stöd till vården av en gråtmild baby. Då babyn gråter mycket talar man om kolik-gråt. Babyn gråter flera timmar i dagen och kolikmånaderna kan kännas tunga för familjen. Vi önskar att med den här guiden kunna erbjuda dig sådan information och sådana praktiska råd, som skulle göra det lättare för dig att möta din babys kolik och kanske minska på din babys gråt.

Ladda ned guiden för kolikfamiljer pdf

 

 

https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/91182e2893d64387174a26ed6946ed59/1492690898/application/pdf/3226422/Itkuinen_vauva_ja_koliikki_2014.pdf
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/a9a2a9e85bc39e254420d939e4b6d538/1492693909/application/pdf/5532708/Kolikguiden_web.pdf

 

Pullonpyörittäjien opas

Opas on tarkoitettu tiedonlähteeksi niille vauvaperheille, joissa vauva saa ravinnokseen äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta tuttipullosta. Useimmat äidit toivovat voivansa imettää lastaan, mutta aina imetys ei syystä tai toisesta suju. Imettäminen voi tuntua äidistä epämiellyttävältä, äidin tai lapsen sairaus tai lääkitys voi estää imetyksen, äidinmaito ei tunnu riittävän tai äiti ei jostain muusta syystä halua imettää. Toisinaan vauva saa syntymästään lähtien ainoastaan pullomaitoa.

Oppaassa annetaan perustietoja sekä pullohygieniasta että äidinmaidonkorvikkeiden sisällöstä ja terveysvaikutuksista. Artikkelit osittaisimetyksestä ja äidinmaidon lypsämisestä kertovat pulloruokinnan ja imetyksen yhdistämisestä. Oppaassa käsittellään myös imettämättömyyteen liittyviä tunteita, kuten vanhempia usein painavaa syyllisyyttä, ja antaa vinkkejä vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi.

Kirjasemme antaa vanhemmille itseluottamusta ja auttaa pulloruokintaan liittyvissä käytännön asioissa.  

Lataa oma oppaasi tästä.


 

Pupujuttuja ja muita vauvasatuja

 

Useimpia esikouluikäisiä lapsia kiinnostaa, miten vauvat syntyvät. Pupujuttu -satukirjan tarkoitus on auttaa vanhempia asian kertomisessa. Kirjassa on satu perinteisellä tavalla alkunsa saaneen lapsen syntymiseestä ja lisäksi satuja vaihtoehtoisilla tavoilla saaduista lapsista. Tarinat vaikeuksien jälkeen saaduista lapsista, ottolapsista ja lapsettomista aikuisista avartavat lapsen maailmankuvaa ja auttavat häntä hyväksymään erilaisuutta.

Näitä satuja voi käyttää perheissä, päiväkodeissa ja myös koulujen alaluokilla perhekasvatuksen tukena.

Lataa oma oppaasi tästä.


 

Vauvasta naperoiseksi, pienten lasten seksuaaliterveydestä

 

Vauvasta naperoiseksi - tietovihkosessa kuvataan lapsuuden seksuaalisuutta ja sen ilmenemistä ja annetaan ehdotuksia siitä, miten aikuinen voi sitä kulloinkin luontevasti suojata ja tukea. Lisäksi vihkosessa tarkastellaan monipuolisesti lasten seksuaalikasvatukseen liittyviä kysymyksiä ja käytännön elämässä esiin tulevia tilanteita.

 

Opasvihkonen on tarkoitettu kaikille lasten kanssa toimiville, mutta etenkin vanhemmille 0-6-vuotiaiden seksuaalisesta kehityksestä, kehoon tutustumisesta, tyttönä ja poikana kasvamisesta ja leikin kautta elämään tutustumisesta. 


Lataa oma oppaasi tästä.