Isovanhemmuus ja sukupolvien välinen auttaminen

Väestöntutkimuslaitoksella on tutkittu isovanhemmuutta ja perhesukupolvien välistä auttamista tämän päivän Suomessa ja Euroopassa. Väestöntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston toteuttamassa Sukupolvien ketju -tutkimuksessa on pureuduttu sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksen kohteina ovat vuosina 1945–1950 syntyneiden suurten ikäluokkien edustajat ja heidän lapsensa.

Tutkimuksessa on kerätty tietoa paitsi sukulaisten myös ystävien välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta. Samalla on seurattu suomalaisten asenteita perhesukupolvien väliseen auttamiseen. Tällainen ihmisten välinen epävirallinen apu jää virallisten tilastojen saavuttamattomiin eikä sen laajuutta ole tunnettu.

Seurantatutkimuksella on kerätty tietoa vuorovaikutuksesta ja sen mahdollisista muutoksista viiden vuoden välein toteutettavilla kyselyillä. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2007 ja toisen kierroksen kysely vuonna 2012 osittain samoille vastaajille yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.

Tuoreemman kyselyn perusteella suuri osa isovanhemmista antaa ainakin jonkinlaista apua aikuisille lapsilleen. Yli 70 prosenttia isoäideistä ja -isistä antaa lastenhoitoapua. Ja taloudellista tukeakin yli 40 prosenttia.

Toisaalta 18 prosenttia suuriin ikäluokkiin kuuluvista isovanhemmista ei ole saanut eikä antanut lainkaan käytännön apua lapsilleen.