"Meidän neidin päiväkodin täti on kihloissa naisen kanssa ja siitä ei esimerkiksi ole puhuttu ollenkaan lapsille vaan se on vaiettu, mielestäni sitä ei pidä salailla ja siinä olisi loistava paikka kertoa erilaisista perheistä, mutta näin ei tapahdu valitettavasti." (vanhemman vastaus)

Perheiden moninaisuus on nykypäivää. Kun lapset oppivat pienestä pitäen myönteisen asenteen monenlaisiin perheisiin, he saavat eväitä pärjätä yhteiskunnassa. Jokainen lapsi tarvitsee moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä taitoja.

Lapsen ajatus siitä, millainen on ”oikeanlainen” lapsi, vanhempi tai perhe, syntyy varhain. Lapset opettelevat sääntöjä ja määritelmiä pärjätäkseen elämässä. Siksi on tärkeää, että lasten maailmankuvaa ja asenteita rakennetaan alusta asti tasa-arvoisiksi, joustaviksi ja vastaamaan todellisuutta. Näin he eivät ala kiusata, eivätkä tule kiusatuiksi kohdatessaan lapsen, vanhemman tai perheen, joka on toisenlainen kuin oma.

”Miksi pitäisi puhua siitä, että kaikki ovat samanarvoisia? Lapsen maailmassa sen kuuluisi olla lähtökohta, automaattinen oletus, kunnes joku puheissaan eriarvoistaa. Jopa samanarvoisuudesta puhuminen on eriarvoistusta.” (vanhemman vastaus)

"Lähipiirimme on seksuaalisen suuntautumisen ja perhemallien puolesta hyvin heterogeeninen, ja olemmekin opettaneet pienestä pitäen lapsillemme että lapsella voi myös olla kaksi isää tai kaksi äitiä. Joillakin lähipiiriemme lapsilla ei ole lainkaan biologista isää, vaan he ovat keinohedelmöitettyjä itsellisen äidin lapsia. Tämä moninaisuus tekee erilaisuuden hyväksymisen ja siihen kasvamisen luontevammaksi kuin mitä se on itselle ollut." (vanhemman vastaus)

"Ehdotin syksyllä vanhempainillassa 35-vuotiaitten ryhmän yhdeksi teemaksi "erilaisia perheitä" nostamalla esiin esim. yh-vanhempien ja samaa sukupuolta olevien perheet uusioperheiden lisäksi. Tämä tyrmättiin täysin ikätasoon sopimattomaksi, jolloin pöyristyneenä sanoin, että lähitarhassakin on naisparin lapsia, joten aihe olisi ihan ajankohtainen. Seuraavana päivänä kuulemma johtaja oli "tarkistanut", ettei naisparien lapsia ole lähitarhoissa. Takapajuisesta suhtautumisesta edelleenkin järkyttynyt!" (vanhemman vastaus)

Oma perhe on juuri oikeanlainen

Yli kolmannes perheistä on tavalla tai toisella monimuotoisia: on monikkoperheitä, yhden vanhemman perheitä, maahanmuuttajataustaisia perheitä, kahden kulttuurin perheitä, uusperheitä, adoptioperheitä, sateenkaariperheitä, sijaisperheitä ja tukiperheitä. Lapsen vanhempana voi perheessä toimia myös joku muu kuin se, jolla on juridiset vanhemman oikeudet, esimerkiksi isovanhempi.

”Kyllä meillä on sateenkaariperheitä ystävinä, mutta he ovat ihan normaali asia, ei heistä tarvitse erikseen jatkuvasti keskustella. Ylipäätään asioiden opettamalla opettaminen on paljon huonompi tapa oppia asioita kuin elämällä ja esimerkin kautta.” (vanhemman vastaus)

Jokainen lapsi tarvitsee ympäristöltä hyväksyntää ja tukea omiin perhesuhteisiinsa. Jokaisella lapsella on oikeus tuntea, että oma perhe on juuri oikeanlainen ja riittävä. Tämän vuoksi oman lapsen kanssa kannattaa puhua monenlaisuudesta ja kaikenlaisista perheistä. Pääasia on, että jokaisella lapsella on perhe ja turvallisia aikuisia ympärillään. Lapsilla on oikeus perheeseen. Jokainen omanlainen perhe on hieno asia!