Tärkeä osa Väestöliiton työtä on vaikuttamistoiminta.Vaikutamme päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen meille tärkeissä väestö-, perhe-, sekusaaliterveys- ja kehityskysymyksissä. Toimimme niissäkin arvojemme ja strategiamme pohjalta. Edustajiamme on mukana erilaisissa asioita valmistelevissa työryhmissä ja komiteoissa.

Tavoitteenamme on, että suomalainen yhteiskunta olisi nykyistä lapsi- ja perhemyönteisempi. Tämä edellyttää sellaista perhe- ja sosiaalipolitiikkaa, joka turvaa perheiden toimeentulon ja tukee vanhemmuutta kotona ja työmarkkinoilla sekä edistää perheen ja työn yhteensovittamista. Perheellistymistä ja lastenhankintaa on tuettava kaikissa elämänvaiheissa, myös opiskelujen aikana. Perheillä on oltava oikeus kattaviin ja laadukkaisiin peruspalveluihin asuinpaikasta, perhemuodosta ja etnisestä taustasta riippumatta.

Suomalaisen yhteiskunnan on lähivuosina kyettävä vastaamaan tasapainoisen väestönkehityksen haasteisiin. Tämä edellyttää hallitukselta perhepoliittisia toimenpiteitä ja maahanmuuton edistämistä. Kotouttamistoimien on kohdistuttava myös työperäisesti maahanmuuttaviin henkilöihin ja heidän perheenjäseniinsä.

Väestöliitto haluaa vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin. Perheiden ja kotien tärkeä merkitys ja voimavarojen suuntaaminen perheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen halutaan nostaa selkeämmin esille julkisuudessa.

Väestöliiton vaikuttamistyö kohdistuu

  • perhepolitiikkaan
  • väestöpolitiikkaan
  • kotoutumis- ja maahanmuuttopolitiikkaan
  • seksuaaliterveyspolitiikkaan ja
  • kehitysyhteistyöpolitiikkaan

Väestöliiton lausunnot ja kannanotot 2001-