I Väestöliitto har bearbetats tre praktiska affischer för att användas i sexualfostran för småbarn  i samarbete med andra organisationer och Utbildningstyrelsen.

Barn är intresserade för sexualitet och sin egen kropp. I den nationella planen för småbarnspedagogik (2016, Utbildningsstyrelsen) sägs det att barnen ska få handledning i att respektera sin egen och andras kroppsliga integritet; barnen ska uppmuntras att ställa frågor och de ska få sina frågor besvarade; till främjandet av säkerhet hör också säkerhetsfostran.


Affischen om säkerhetsfostran: Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp

Här lär du dig på ett lätt sätt hur du tar upp frågor kring kroppen, gränser och beröring med barn. Vilket slags beröring är okej, vilket är inte, och vad ska man göra om någon rör en på ett sätt som inte känns bra. Affischen kan skrivas ut i storlek A3.


Affischen om småbarns sexualitet: Stöd barnets utveckling – åldersenlig barnanpassad sexualfostran

Hur ser barns sexualitet ut i lågstadieåldern? Vad är normalt, vilka frågor kan de ställa, hur ska jag svara och kunna stöda? Här tas barnets sexuella utveckling i åldern 7-12 år upp i ett nötskal.


Affischen om lågstadiebarns sexualitet: Vad är det som händer i min kropp?

Hur ser barns sexualitet ut i lågstadieåldern? Vad är normalt, vilka frågor kan de ställa, hur ska jag svara och kunna stöda? Här tas barnets sexuella utveckling i åldern 7-12 år upp i ett nötskal.

Alla affischerna kan beställas per e-post: perheaikaa@vaestoliitto.fi. Affischerna är gratis men postavgiften debiteras (på postförskott eller betalning).


Om barn och sexualitet på Folkhälsans webplats