Seksuaalisuus on tärkeä osa elämää ja ihmisyyttä. Ilman sitä ei ihmisiä olisi. Seksuaalinen kehitys on jatkumo, joka kulkee läpi elämän, sikiöajasta vanhuuteen. Seksuaalisen kehityksen aikataulun tunteminen auttaa kasvattajaa ymmärtämään ja tukemaan lasta ja nuorta. Seksuaalinen kehitys tapahtuu biologisesti ohjattuna, oman, pääasiassa geneettisesti määräytyvän aikataulun mukaan, toisilla huomaamattomammin, toisilla näkyvämmin.

"Luonnollinen osa ihmistä, josta pitää tehdä myös lapselle luonnollinen asia, jotta hän oppii kunnioittamaan sekä seksuaalisuuttaan että itseään." (vanhemman vastaus)

Lapsi syntyy arvostaen itseään, hyväksyen kehonsa ja luottaen läheisyyteen. Kasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen tulee vahvistaa näitä ominaisuuksia eikä horjuttaa tai rikkoa niitä.

Pikkulapsi on utelias, murrosikä tuo mukanaan herkistymisen, aikuisuus rohkaistumisen. Seksuaalikasvatuksen tärkein tehtävä on suojata näitä ominaisuuksia ihmisen luonnollisessa seksuaalisuudessa.

"Näen sen mahdollisuuksien paikkana rakentaa hyvää itsetuntoa ja onnellista elämää, joka kantaa pitkälle. Lapsen seksuaalisuus on myös innostavaa: se tutustumisen seurailu on kiehtovaa, kun häpeä ei vielä ole päässyt pesiytymään uteliaisuuden kylkeen." (vanhemman vastaus)

Yksinkertaisia sanoja ja tekoja

Lapsen terveen kasvun ja kehityksen tueksi tarvitaan rakastavat vanhemmat tai huoltajat. Lapsi kaipaa yksinkertaisia sanoja ja tekoja, joista hän ymmärtää olevansa turvassa, oikeanlainen ja sellaisenaan hyvä. Joka paikasta, luonnollisesti.

Lapset saavat kuitenkin tietoa ja vaikutteita muualtakin kuin kotoa. Kaverit, kavereiden perheet, sisarukset, sisarusten kaverit, hoitopaikat ja muut ihmissuhteet toimivat myös malleina ja ruokkivat lapsen mieltä. Tärkeät kysymykset voivat nousta esiin muualla kuin kotona, jolloin lapsi kysyy tai ilmentää leikeissään näitä asioita.

Nykyisin aikuisten maailman tieto tavoittaa lapset helposti. Lööpit, internet, älypuhelimet ja kaverit puhuvat hämmentävistä asioista. Koulun aloittaminen voi olla melkoinen tulikaste. Silloin viimeistään olisi hyvä olla perustiedot sekä mahdollisuus ja rohkeus jutella jonkun luotettavan aikuisen kanssa kaikista asioista.

"Lapsen eheän kehittymisen osana myös seksuaalikasvatus on tärkeää. Vanhempana haluaa toisaalta suojata, toisaalta valistaa." (vanhemman vastaus)

Lue lisää: Lasten ja aikuisten seksuaalisuus.

Tarjoa ikätasoista tietoa

Pienen lapsen seksuaalikasvatus tarkoittaa ihan eri asiaa kuin nuorten tai aikuisten seksuaalikasvatus ja -neuvonta. Se on esimerkiksi nimen antamista kehon jokaiselle paikalle tai turvataitojen opettamista. Ja kyllä sekin kannattaa kertoa, miten vauvat joutuvat vatsaan.

Lapsen kehityksen tueksi tarvitaan päivähoidon, varhaiskasvatuksen ja kodin aikuisia, jotka puhuvat samoista asioista samalla tavalla. Siihen tarvitaan aikuisten välistä keskustelua ja sopimuksia siitä, mitä ja miten kerrotaan.

Tarjoa ikätasoista tietoa sopivasti. Silloin tiedät, että ainakin itse olet tehnyt osasi ja parhaasi tässä asiassa ja lapsesi tietää, että sinun kanssasi näistä asioista on lupa puhua. Näin lapselle voi kasvaa suvaitseva ja arvostava asenne itseä ja muita kohtaan.

"Lähinnä kai olen "tyytyväinen" että lapsi tuntuu olevan sinut oman kehonsa kanssa ja uskaltaa kysyä myös vaikeita kysymyksiä". (vanhemman vastaus)

"Ylipäätään lapsissa on minusta ihaninta se, miten suurella mielenkiinnolla ja kirkkain silmin maailmaa ihmetellään ja koetaan, ja miten sitten oivalletaan asioita itsestä, muista ihmisistä ja ympäristöstä. Seksuaalisuus on tässä vain yksi puoli." (vanhemman vastaus)