Kehitysyhteistyörahoitus: Seksuaaliterveysrahoitusta kartoittava maavertailu julkaistu

Kuvituskuva, jossa piirrosihmisiä käsi kädessä

Seksuaaliterveyteen ja perhesuunnitteluun kohdennettuja kehitysyhteistyövaroja vertaileva raportti on julkaistu. Raportti vertailee rahoituksen vuoden 2021 trendejä 12 eri Euroopan maassa ja EU:n kehitysyhteistyötä.

Suomen kehitysyhteistyörahoitus seksuaaliterveyteen nousi hieman vuodesta 2020 vuoteen 2021. Raportissa tarkastellaan muun muassa perhesuunnittelulle ja seksuaaliterveyspalveluille kohdistettua kehitysyhteistyön osuutta.
Tarkastelun kohteena olleista 13 eurooppalaisesta rahoittajasta 12 joko lisäsi tai säilytti rahoituksen edelliseen vuoteen verrattuna. Raportin mukaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja perhesuunnitteluun suunnatun rahoituksen osuus koko kehitysyhteisrahoituksen kokonaisuudesta kuitenkin laski ensimmäistä kertaa neljään vuoteen.

Tutkimuksen teetti Countdown 2030 Europe seksuaaliterveysjärjestöjen verkosto, jonka jäsen Väestöliitto on.

Raportti luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä englanniksi

Suomen seksuaaliterveysrahoitustrendejä voit tarkastella tästä: