Kehotunnekasvatus esillä

Väestöliiton kehotunnekasvatustiimi sekä Barnahus-hanke ovat olleet hyvässä yhteistyössä vuosina 2020-2021. Hienoa, että häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyä, tunnistamista ja puuttumista sekä häirintää ja väkivaltaa kokeneiden lasten tukea, hoitoa ja hoitopolkua kehitetään, yhtenäistetään ja tasa-arvoistetaan kautta Suomen.

Lasten seksuaalioikeudet kattavat sekä laadukkaan kehotunnekasvatuksen ja seksuaalisuuden tuen, että tarvittaessa korkealaatuisen puuttumisen ja hoidon.