Puheeksi ottamisen kortit ammattilaisten ja vanhempien tueksi viidellä kielellä

Saamelaisäiti

Mistä vauvat tulevat? Miten opettaa lapsille sopivuussääntöjä?
Miten kasvattaa ilman häpeää?

Näihin kysymyksiin vastaaminen voi toisinaan tuntua haasteelliselta. Väestöliiton tuottamat Puheeksi ottamisen kortit ja opas ovat ainutlaatuinen apuväline muun muassa näistä asioista keskustellessa. Puheeksi ottamisen kortit tukevat ammattilaisia ja vanhempia lasten kehotunnekasvatuksessa eli turvataito- ja seksuaalikasvatuksessa ikätasoisesti ja selkokielellä.

Kortteja on 21 erilaista.Puheeksi ottamisen kortti. Kortteja voi käyttää välineenä keskusteluihin kehotunnekasvatuksesta aikuisten kesken tai lasten kanssa. Oppaan avulla voi myös opiskella aihetta. Iloiset kuvat ja yksinkertaiset tekstit tuovat aiheen arkiseksi ja helpoksi lähestyä.

Ammattilainen voi käyttää kortteja tukemaan omaa työskentelyään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa, terveydenhuollossa, leikkipuistoissa ja lastensuojelussa.

Ohjaajan opas toistaa Puheeksi ottamisen korttien teemat ja kuvat.
Opas tarjoaa myös lisätietoa, mitä aiheista voi keskustella, sekä suoria lauseita puheeseen.
Näin mahdolliset aiheisiin liittyvät häpeän tai kiusaantumisen tunteet vähenevät.

Puheeksi ottamisen kortteja on tuotettu viidellä kotimaisella kielellä:
selkosuomi, ruotsipohjoissaameinarinsaamekoltansaame

Ohjaajan opas: selkosuomi, ruotsipohjoissaameinarinsaamekoltansaame

Leikkaa, laminoi ja käytä!

Käyttöesimerkkejä:

  • Kolme vessaan liittyvää korttia laitetaan vessan seinälle tai oveen muistuttamaan lapsia ja aikuisia vessarauhasta ja kivoista vessa- käytännöistä.
  • Alastomat kehot –kortin pohjalta tehdään turvataitoharjoitus: mihin kehon osaan tai osiin muut saavat koskea ja se tuntuu mukavalta, mihin taas ei saa. Kuvan voi suurentaa tai ottaa mallia ja piirtää, johon lapset värittävät kielletyt ja sallitut paikat. Puhutaan siitä, miten erilaisia nämä kohdat voi olla eri ihmisillä.
  • Oikeus sanoa ei -kortin kohdalla voidaan kerrata turvataidot ja harjoitella tilannetta, jossa aikuinen haluaa halata lasta, mutta lapsi kieltäytyy kuuluvasti: ”En halua”. Opetellaan myös turvataitolaulut.
  • Lisääntymiseen liittyviä kortteja voi käsitellä lukemalla aiheeseen liittyviä kirjoja ja esim. pyytämällä vanhempia tuomaan lapsesta vauvakuvan päiväkotiin. Kirjojen ja kuvien pohjalta voidaan keskustella monista tavoista syntyä perheeseen ja että kaikki tavat ovat yhtä hyviä.
  • Lapset ja media –kortin kohdalla voi lasten kanssa harjoitella ikärajoista ja ohjelmien sisällöistä kertovat merkit. Leikataan ja liimataan ne pahville ja viedään kotiin, jossa lapset voivat ”opettaa” ne vanhemmilleen.

Ammattilaisten ajatuksia korteista ja oppaasta:

”Puheeksi ottamisen kortit oli ihan huippuja ja niitä voisi käyttää lasten kanssa tosi monessa tilanteessa.”

”Korttien kuvat selkeitä ja hyviä, voisin hyödyntää myös osaa korttien kuvista yli 3-vuotiaiden lasten kanssa keskustellessa ja harjoitellessa kehotunnekasvatusta.”

”Lasten osallistamisessa niin, että lapset voivat nostaa punaisen tai vihreän kyltin. Nostetaan kortteja ja niiden tilanteita esiin ja kysytään lapsilta, mikä tunne siitä tulee. Lapset voivat selittää tunnettaan.”