Suomalaiset elämänkaaret: tuoreita tutkimustuloksia väestön ikääntymisestä

Vanheneva väestörakenne muuttaa yhteiskuntaamme. Se tuo samalla elämänmuutoksia suomalaisille, jotka voivat suunnitella elämäänsä pidempää elinaikaa varten.

Suomi on ollut mukana Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -haastattelututkimuksessa vuodesta 2017. Tämän ansiosta meillä on nyt syvällistä tietoa ikääntyneiden tilanteesta Suomessa ja siitä, miten Suomi sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa.

Kathrin Komp-Leukkusen toimittamassa Life-histories in Finland -kirjassa luodaan katsaus SHARE-tutkimuksen tuloksiin suomalaisesta näkökulmasta. Kirjassa esitetään ajankohtainen tilannekuva suomalaisesta väestörakenteesta ja ennustetaan myös tulevaisuutta. Siinä pureudutaan terveydenhuoltojärjestelmään ja ikääntyneille suunnattujen palvelujen laatuun.

Teoksessa käsitellään ikääntyneiden työllisyys- ja taloustilannetta pitkällä seurantajaksolla. Työllisyystilanne ja työn rakenne on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi. Suomi on onnistunut luomaan edellytykset digiloikalle kaikkien ikäryhmien kohdalla. Eriarvoisuutta kuitenkin esiintyy. Kirjassa paneudutaan muutamiin keskeisiin syihin, jotka vaikuttavat siihen, miksi toisilla on paremmat edellytykset esimerkiksi taloudelliseen toimeentuloon kuin toisilla.

Pidentyneen elinkaaren myötä parisuhteiden kesto ja monimuotoisuus on lisääntynyt. Kirjassa esitelläänkin erilaisia perherakenteita ja kaupungistumisen tuomia haasteita.

Kansainvälisesti verrattuna ikääntyneet voivat Suomessa hyvin, mutta parantamisen varaakin löytyy. Muuttuvat väestörakenteet ja alueellinen keskittyminen asettavat yhteiskunnallisia haasteita, joihin on hyvä varautua.

Osallistuminen kansainvälisen vertailun mahdollistavaan tutkimukseen on keskeinen keino seurata ikääntyvän väestön aiheuttamaa yhteiskunnallista murrosta. Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä maista, mikä tuo haasteita keskeisille instituutioillemme etenkin, kun parhaassa eläkeiässä olevat suurten ikäluokkien edustajat siirtyvät seuraavaan elämänvaiheeseen. Valmistautuminen ja oikea-aikainen reagointi edellyttävät korkealaatuista tutkimusdataa, jota SHARE:n kaltainen seurantatutkimus tuottaa.

Mitä paremmin ymmärrämme väestön ikääntymistä, sitä paremmin voimme valmistautua tulevaisuuteen.

Komp-Leukkunen, Kathrin (ed.). (2021). Life-histories in Finland: First results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe.
ISBN: 978-952-226-210-3 (print). Working papers, E55/2021


Life histories in Finland -kirjan julkaisutilaisuus on osa vuoden 2021 Tutkitun tiedon teemavuotta, jossa tutkittu tieto pyritään tuomaan mahdollisimman helposti kaikkien saataville.Tutkitun tiedon teemavuosi logo