UNFPAn uusi raportti: Lähes puolet kaikista raskauksista on suunnittelemattomia

Seeing the Unseen

Lähes puolet kaikista raskauksista on suunnittelemattomia – tämä on globaali kriisi, sanoo YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPAn raportti

 • Sota ja humanitaariset kriisit vaikuttavat siihen, että suunnittelemattomien raskauksien määrä nousee

30. maaliskuuta 2022 – Lähes puolet kaikista raskauksista, maailmanlaajuisesti 121 miljoona raskautta joka vuosi, on suunnittelemattomia. Kehollisen itsemääräämisoikeuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen voi itse päättää siitä, haluaako tulla raskaaksi vai ei. Silti aivan liian moni ei voi tehdä tätä valintaa itse, ilmenee YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPAn uudesta State of World Population 2022 -raportista.

Tuore raportti “Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy,” varoittaa, että tällä ihmisoikeutta loukkaavalla kriisillä on laajoja seurauksia yhteiskunnille, naisille ja tytöille, globaalille terveydelle sekä maailman mahdollisuuteen saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Yli 60 % kaikista suunnittelemattomista raskauksista päättyy aborttiin ja arviolta noin 45 % aborteista on vaarallisia, mikä johtaa tuhansien naisten ja tyttöjen kuolemiin joka vuosi.

Ukrainan sota ja muut konfliktit ja kriisit ympäri maailman arvioidaan lisäävän suunnittelemattomia raskauksia, kun ehkäisyn saatavuus häiriintyy ja seksuaaliväkivalta lisääntyy.

”Raportti toimii herätyskellona. Suunnittelemattomien raskauksien hämmästyttävä määrä edustaa maailmanlaajuista epäonnistumista naisten ja tyttöjen perusihmisoikeuksien ylläpitämisessä”, sanoo UNFPAn pääjohtaja tohtori Natalia Kanem. ”Naisten pitäisi itse voida päättää, haluavatko he tulla äideiksi vai eivät.”

Tärkeimmät havainnot: Sukupuolten epätasa-arvo ja pysähtynyt kehitys lisää suunnittelemattomien raskauksien määrää

Maailmanlaajuisesti arvioilta 257 miljoonaa naista, jotka haluavat välttää raskauden eivät käytä moderneja ja turvallisia ehkäisymenetelmiä. Monissa maissa keskimäärin lähes neljännes naisista ei pysty kieltäytymään seksistä kumppanin kanssa. Myös monet muut keskeiset tekijät vaikuttavat suunnittelemattomiin raskauksiin, kuten:

 • Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden sekä tiedon puutteellisuus
 • Ehkäisymenetelmävaihtoehdot, jotka eivät täytä naisten toiveita tai tarpeita
 • Omaa hedelmällisyyttään ja kehoaan kontrolloiviin naisiin liittyvät haitalliset normit ja stigma
 • Seksuaaliväkivalta ja lisääntymiseen liittyvä pakottaminen
 • Tuomitsevat asenteet tai häpäiseminen terveyspalveluissa
 • Köyhyys ja pysähtynyt taloudellinen kehitys
 • Sukupuolten välinen epätasa-arvo

Kaikki nämä tekijät heijastavat yhteiskunnan naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa painostusta tulla äideiksi. Suunnittelematon raskaus ei välttämättä ole henkilökohtainen epäonnistuminen ja se voi johtua yhteiskunnan salliman itsemääräämisoikeuden puuttumisesta tai arvosta, joka asetetaan naisen elämälle.

Suunnittelemattomat raskaudet lisääntyvät kriiseissä

Kriisit ja konfliktit riistävät naisilta toimivallan kaikilla tasoilla, mikä lisää dramaattisesti suunnittelemattoman raskauden riskiä silloin, kun raskaus on kaikkein uhkaavinta. Kriisien aikana naiset menettävät usein mahdollisuuden ehkäisyyn ja seksuaaliväkivalta lisääntyy. Eräät tutkimukset osoittavat, että yli 20 % pakolaisnaisista ja -tytöistä tulevat kokemaan seksuaaliväkivaltaa. Afganistanissa humanitaarisen kriisin arvioidaan johtavan 4,8 miljoonaan suunnittelemattomaan raskauteen vuoteen 2025 mennessä.

”Jos sinulla olisi 15 minuuttia aikaa lähteä kotoa, mitä ottaisit mukaasi? Ottaisitko passisi? Ruokaa? Muistaisitko ehkäisysi?” sanoo UNFPAn pääjohtaja tohtori Natalia Kanem. ”Kriisin alkamisen jälkeisinä päivinä, viikkoina ja kuukausina, seksuaali- ja lisääntymisterveys- ja turvapalvelut pelastavat henkiä, suojaavat naisia ja tyttöjä väkivallalta ja epäasialliselta kohtelulta sekä ehkäisevät suunnittelemattomia raskauksia. Palvelut ovat yhtä tärkeitä kuin ruoka, vesi ja suoja.”

Vastuu toimia

Raportti osoittaa, kuinka helposti naisten ja tyttöjen perusoikeudet jäävät taka-alalle sekä rauhan aikoina että sodan keskellä. Raportti kehottaa päättäjiä ja terveydenhuoltojärjestelmiä priorisoimaan suunnittelemattomien raskauksien ennaltaehkäisyä. Raportissa kehotetaan voimaannuttamaan naisia ja tyttöjä tekemään päätöksiä seksistä, ehkäisystä ja äitiydestä sekä luomaan yhteiskuntia, jotka tunnustavat naisten ja tyttöjen täyden arvon.

Huomautuksia toimittajille

The State of World Population on UNFPAn vuosittainen raportti. Raportti on julkaistu vuodesta 1978 lähtien ja se esittää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviä kysymyksiä tuomalla ne valtavirtaan ja tutkimalla niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita ne tuovat kansainväliselle kehitykselle.

Tämän raportin analyysi perustuu kumppanimme Guttmacher Instituten 29. maaliskuuta julkaisemiin uusiin tietoihin.

YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestönä UNFPA tarjoaa ehkäisyvälineitä ja henkeä pelastavia lisääntymisterveyspalveluita ja -tietoa sekä voimaannuttaa naisia ja tyttöjä tekemään tietoisia päätöksiä omasta kehostaan ja elämästään.

 • UNFPAn The State of World Population – raportti Seeing the Unseen: The case for action in the neglected crisis of unintended pregnancy löytyy tästä linkistä
 • Lisätietoja UNFPAsta löytyy tästä 
 • Haastattelutiedusteluja UNFPAn varapääjohtaja Ib Petersenin kanssa, ota yhteyttä: Pernille Fenger, UNFPAn Pohjoismaisen toimiston johtaja, fenger@unfpa.org, puh +45 2097 4898
 • Lisätietoja varten, ota yhteyttä: Emmi Kallio, Viestintässistentti, UNFPAn Pohjoismaiden toimisto, kallio@unfpa.org

Raportin tiivistelmä suomeksi