Väestöntutkimuslaitokselle strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitusta

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on päättänyt uusista rahoitettavista konsortioista. Väestöliitto kuuluu konsortioon, jolle myönnettiin rahoitusta Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut (DEMOGRAPHY) -ohjelmasta.

Väestöntutkimuslaitos kuuluu Turun yliopiston sosiologian professori Antti Tanskasen johtamaan  “Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience)” -konsortioon, jolle myönnettiin rahoitusta neljä miljoonaa euroa. Väestöntutkimuslaitos vastaa myös hankkeen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta.

NetResilience tutkii sitä, miten ihmisten sosiaaliset verkostot muuttuvat väestörakenteen muuttuessa, eli syntyvyyden laskiessa, eliniän pidentyessä ja maan sisäisen muuttoliikkeen lisääntyessä. Lisäksi tarkastellaan, miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin.  Konsortiossa selvitetään myös, millaiset verkostot vahvistavat väestön kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin. Hyödynnämme Generations and Gender Survey (GGS) sekä Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) -tutkimusaineistoja, joiden Suomen aineistokeruusta Väestöntutkimuslaitos on vastannut.

Väestöntutkimuslaitoksen tutkijoiden osuus hankkeessa keskittyy erityisesti sosiaalisten verkostojen vaikutuksiin hedelmällisyyteen Lisäksi tutkimme lastensaantiaikeita ja -ihanteita sekä koettuja esteitä ja hyötyjä lastensaannille.

“Suomen väestö on ennennäkemättömän murroksen keskellä. Väestön ikääntyminen ei tarkoita vain sitä, että vanhoja ihmisiä on enemmän, vaan se muuttaa läheisiä suhteitamme läpi elämänkaaren.”, sanoo tutkimusjohtaja ja NetResilience-hankkeen Väestöntutkimuslaitoksen osuuden vetäjä Anna Rotkirch.

Poikkitieteelliseen NetResilience-konsortioon osallistuu väestötietelijöitä, psykologeja ja evoluutiobiologeja. Väestöliiton ja Turun yliopiston lisäksi mukana ovat Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Kokonaisuudessaan hanke tuottaa tietoa sekä alueellisesti kohdennettuja politiikkasuosituksia, joiden avulla kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tuottaa parempia palveluita perheille, nuorille ja ikääntyville.

Lisätietoja Suomen Akatemian verkkosivuilta.