Vanhemmuudessa ei tarvitse pärjätä yksin 

Lapsi- ja perhejärjestöt ja seurakunnat muistuttavat 1.6. vietettävän YK:n kansainvälisen vanhemmuuden päivän ympärillä olevassa Väestöliiton koordinoimassa kampanjassa, että vanhemmuudessa ja arjessa ei tarvitse pärjätä yksin. Vanhemmuus on joukkuelaji, jossa tulisi saada matalalla kynnyksellä apua ja tukea niin lähiyhteisöstä kuin ympäröivältä yhteiskunnalta. Järjestöt tarjoavat perheille monipuolista tukea ja tämän saatavuus on tärkeä varmistaa myös jatkossa.

Lapsi- ja perhejärjestöt ja seurakunnat muistuttavat 1.6. vietettävän YK:n kansainvälisen vanhemmuuden päivän ympärillä olevassa Väestöliiton koordinoimassa kampanjassa, että vanhemmuudessa ja arjessa ei tarvitse pärjätä yksin. Vanhemmuus on joukkuelaji, jossa tulisi saada matalalla kynnyksellä apua ja tukea niin lähiyhteisöstä kuin ympäröivältä yhteiskunnalta. Järjestöt tarjoavat perheille monipuolista tukea ja tämän saatavuus on tärkeä varmistaa myös jatkossa.  

Järjestöillä on merkittävä rooli perheiden tukena

Vanhemmuus on yksi maailman tärkeimmistä tehtävistä. Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen kasvuympäristön ja hyvinvoivan aikuisen kasvuaan tukemaan. Siksi vanhempi ei saisi jäädä vanhemmuudessaan tai siihen liittyvissä huolissaan yksin.  

”Lisää matalan kynnyksen tukea ja helposti. Kun ihminen on jo valmiiksi väsynyt ja loppu, niin ei enää pitäisi käyttää loppuja voimavaroja avun vaatimiseen…”
(Osallisuusviikon 2021 kysely) 

Järjestöt tarjoavat vanhemmille tukea monipuolisesti. Osa järjestöjen tuesta ja palveluista keskittyy haastavimpiin tilanteisiin, osa ehkäisevään työhön ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Hyvinvointialueilla ja kunnissa toimivat järjestöt ovat merkittävä resurssi, jota ei ole varaa hukata!  Järjestöillä on kattavaa alueellista ja valtakunnallista toimintaa, jonka laajuus ja merkitys on myös tärkeä tunnistaa. Kuntien ja hyvinvointialueiden kannattaisi vielä paremmin hyödyntää järjestöjen toimintaa ja välttää päällekkäisiä palveluja.  

Miksi on tärkeää, että järjestöt ovat osa perhekeskuksia? Katso video!
https://www.youtube.com/watch?v=TznSTlipZ0M  

Lapsi- ja perhejärjestöt muistuttavat, että järjestöt tekevät julkisen sektorin rinnalla merkittävän osan esimerkiksi lasten ja perheiden ehkäisevästä vertaistyöstä, matalan kynnyksen kohtaavasta lapsiperheiden tuesta, parisuhteen tuesta, eroauttamisesta, lähisuhdeväkivaltatyöstä sekä omaistyöstä, kun perheessä on mielenterveyden haasteita. Järjestöjen työssä tavoitetaan laajasti lapsia ja perheitä koskevia teemoja sekä erityisiä elämäntilanteita. Näitä ovat esimerkiksi erityistarpeisten lasten ja heidän perheidensä tuki tai eri tilanteissa surevien auttaminen. Järjestöjen erityisosaamisen ja vapaaehtoistoiminnan hyödyntäminen on kannattavaa, niin talouden kuin hyvinvoinnin kannalta. 

Järjestöjen toimintaedellytykset ja autonomia on turvattava​ 

Lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen monimuotoisen työn merkitys tulee tunnistaa ja niiden toimintaedellytykset ja autonomia on turvattava. Sosten julkaiseman järjestöbarometrin mukaan 71 % sosiaali- ja terveysalan järjestöistä näki tulevaisuudessa autonomiaansa koskevia riskejä ja 65 % tunnisti järjestöjen taloutta koskevia riskejä, erityisesti liittyen järjestörahoituksen tulevaisuuteen kansallisella tasolla. 

Järjestöjen rahoituksen ja toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää toimia paitsi kansallisella tasolla, myös hyvinvointialueilla ja kunnissa. On tarpeen muun muassa selkeyttää hyvinvointialueiden ja kuntien järjestöavustuskäytäntöjä ja työnjakoa. Vaikka hyvinvointialueiden ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä on yhteinen, käytännössä eri toimijoiden rooleissa ja työnjaossa on edelleen epäselvyyttä. Lisäksi on tärkeää, että käyttöön otettavat avustuskriteerit tunnistavat järjestöjen moninaisuuden ja ne valmistellaan yhdessä järjestöjen kanssa.  

Järjestöt tavoittavat vuosittain huomattavan osan lapsia ja perheitä 

Lapsi- ja perhejärjestöt täydentävät julkisia palveluita ja auttavat vuosittain satojatuhansia lapsia ja perheitä tuottamalla tietoa ja toimintaa. Suomessa on yli miljoona lasta, joista moni on jossain vaiheessa lapsuuttaan järjestöjen tarjoaman tuen tai palveluiden piirissä.  

Järjestöjen tarjoama tuki ja toiminta on korvaamattoman tärkeää ja helposti lähestyttävää monelle perheelle. Järjestöjen monimuotoisen työn merkitys tulee tunnistaa sekä ehkäisevän, mutta myös korjaavan työn toimijana, asiantuntijana sekä toiminnan ja palvelujen tuottajana. Tämä edellyttää sitä, että järjestöjen toimintaedellytykset turvataan!

Mukana kannanotossa:

Lisätietoja 

 • Lastensuojelun Keskusliitto
   Kaisu Muuronen
  kehittämispäällikkö, Perheet Keskiöön! -toiminta
  050 569 6697, kaisu.muuronen(at)lskl.fi

  Annukka Paasivirta
  erityisasiantuntija
  040 6472515, annukka.paasivirta(at)lskl.fi

 • Väestöliitto
  Heidi Schrooten 
  Palvelupäällikkö
  040 705 8444, heidi.schrooten(at)vaestoliitto.fi