Viestinnän korkeakouluharjoittelija haussa

Henkilö läppärin ääressä, jossa näkyy usean ihmisen kasvot yhtäaikaa, kyseessä esimerkiksi etätyökokous.

Väestöliitto hakee viestinnän harjoittelijaa.

Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Tehtävänämme on vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja yhteyttä toisiinsa. Edistämme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, vanhemmuutta ja parisuhteita, seksuaaliterveyttä sekä ihmisten moninaisuuden arvostamista.

Toimimme perheiden ja koko väestön seksuaaliterveyden ja –oikeuksien puolesta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja, luotettava tutkija sekä palveluiden tuottaja. Jalkautamme toimintaamme ja teemme sitä tunnetuksi tiedottamalla, kouluttamalla ja julkaisemalla toimialaamme liittyviä materiaaleja erityisesti verkkoympäristössä.

Etsimme Väestöliiton viestintätiimiin korkeakouluharjoittelijaa 3 kuukauden ajalle keväällä 2021. Harjoittelun edellytyksenä on yliopiston/korkeakoulun harjoittelutuki, ja Väestöliitto maksaa työstä harjoittelijan vähimmäispalkan.

Harjoittelijan keskeisin tehtävä on osallistuminen Väestöliiton juhlavuoden toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen, erityisesti erilaisten videoiden teko ja toimittaminen sekä pienet visuaaliset elementit. Muita tehtäviä ovat: somekanavien ja intrasivujen päivittäminen, sisäisen uutiskirjeen toimittaminen, muu visuaalinen viestintä (kuvat ja videot), markkinointiviestinnän toimenpiteitä ja muut viestinnän tehtävät.

Työtehtävät edellyttävät suomen kielen hallintaa, keskeisten ohjelmistojen ja digiympäristön työkalujen ja toiminnan hyvää osaamista. Muu kielitaito ja graafinen osaaminen ovat eduksi. Harjoittelijalta toivomme tarkkuutta, reippautta, oma-aloitteisuutta, tiimityökykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja. Harjoittelijan tehtäviin sopivia koulutusaloja ovat esimerkiksi valtio- ja yhteiskuntatieteellinen ja kauppatieteellinen.

Työskentelemme etänä mahdollisesti koko harjoittelun ajan. Tehtävään perehdytetään pääosin teamsissa, jossa myös yhteistyö ja ohjaus tapahtuvat.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään osoitteeseen jaana.syrjala@vaestoliitto.fi 26.2.2021 mennessä. Lisätietoja harjoittelusta saa sähköpostitse samalta henkilöltä.