Miksi naisilla voi olla vaikeuksia saada orgasmeja? – Laaja laadullinen tutkimus

Väestöllisten seksuaalitutkimusten aiemmat tulokset osoittavat, että naiset eroavat suuresti taipumuksiltaan ja kyvyiltään kokea orgasmeja. Jotkut naiset eivät koe koskaan orgasmeja ainakaan yhdynnässä, ja toiset saavat helposti useita orgasmeja seksin tai itsetyydytyksen aikana. On tarpeen edistää seksuaalista nautintoa, koska se on merkittävä tapa parantaa myös hyvinvointia.

Orgasmikapasiteetin, tilannetekijöiden sekä henkisten ja parisuhdeongelmien välillä on havaittu yhteyksiä (Kontula & Miettinen, 2016).  Paljon on kuitenkin jäänyt tutkittavaksi ja selitettäväksi laadullisten aineistojen avulla. Niiden avulla voidaan saada selville, miksi orgasmit ovat vaikeita tai helppoja eri naisille.

Valtakunnallisessa FINSEX-tutkimuksessa useammin koettuja orgasmeja selittivät henkiset ja parisuhteisiin liittyvät tekijät. Näitä olivat esimerkiksi orgasmin henkilökohtainen merkitys, seksuaalinen halu, seksuaalinen itsetunto ja seksuaalisen viestinnän avoimuus kumppaneiden kanssa.

Naiset arvostivat kumppaninsa orgasmia keskimäärin enemmän kuin omaansa. Orgasmeihin vaikuttivat positiivisesti myös kyky keskittyä, keskinäiset seksuaaliset aloitteet ja kumppanin hyvät seksuaaliset tekniikat. Sellainen suhde edisti orgasmeja, joka tuntui hyvältä, joka toimi hyvin emotionaalisesti ja jossa seksiä lähestyttiin avoimesti ja arvostavasti. (Kontula & Miettinen, 2016.)

Tutkimusaineisto ja -metodi

Orgasmeista tehtiin laadullinen tutkimus vuonna 2018 Helsingin Sanomien verkkokyselynä. Vastaajat olivat Helsingin Sanomien verkkosivujen lukijoita. He saattoivat vastata muutamien vaihtoehtokysymysten lisäksi avoimiin kysymyksiin. Kysymykset perustuivat aiempien kansainvälisten orgasmitutkimusten keskeisiin tuloksiin. Avoimia kysymyksiä oli yhteensä 14.

Esimerkkejä orgasmeja kartoittaneista avoimista kysymyksistä:

  • Mitkä ongelmat estävät sinua eniten saamasta orgasmia rakastelussa? Onko sinulla mahdollisuuksia elämässäsi vaikuttaa tähän?
  • Kuinka luulet, että orgasmien saaminen on sinulle joko vaikeaa tai helppoa? Onko sinulla ollut aikaisempaa elämänkokemusta – hyvää tai huonoa – jonka oletat vaikuttaneen tähän? Kuinka paljon orgasmien saamiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin tai huonosti kommunikoit seksuaalisista ongelmista kumppanisi kanssa?

Tämä laadullinen tutkimus sai vastauksia HS:n verkkosivuston kautta (yhdessä päivässä!) 7000 naiselta ja 1000 mieheltä. Vastaustekstit olivat todella kattavia ja yksityiskohtaisia. Aineistosta tehtiin sisällönanalyysi. Seuraavassa käsitellään naisten vastauksia kahteen edellä esitettyyn avoimeen kysymykseen.

Kyselyn tulokset

Lapsuuden vaikutukset

Jotkut vaikeudet saada orgasmeja johtuivat vastaajien mielestä lapsuuden kokemuksista tai kulttuuritaustasta. Niiden vuoksi kyselyyn vastanneet naiset kokivat tarvitsevansa paljon harjoittelua kiihottuakseen seksuaalisesti.

Monet naiset kertoivat, että heidän lapsuudessaan seksi oli leimattu likaiseksi. Tällainen mielikuva oli jäänyt muistoihin. Naiset olivat oppineet, että nautinto on tabu ja että heidän ei sovi koskettaa itseään.

Muita orgasmien esteitä olivat seksuaalinen hyväksikäyttö tai häirintä nuoruudessa ja kokemukset seksuaalisesta väkivallasta ja/tai pakottamisesta. Traumaattisia kokemuksia olivat olleet väkivalta, raiskaus ja insesti. Kokemukset olivat luoneet tarpeen kontrolloida itseä aikuisuudessa seksuaalisissa tilanteissa.

Huonoja aiempia kokemuksia olivat olleet myös ne, jotka liittyvät kipuihin ja ahdistukseen seksuaalisissa tilanteissa. Niiden seurauksena keho saattoi vapista ja lihakset kouristella.

Fysiologiset syyt

Useat kyselyyn vastanneet naiset uskoivat, että heidän ongelmansa saada orgasmeja perustuivat anatomisiin ja fysiologisiin tekijöihin. Heidän ruumiinsa mahdollisti orgasmin vain harvoin. Esimerkiksi lihasvoima saattoi tuntua riittämättömältä tai ylipaino aiheutti haittaa.

Monet naiset tarvitsivat todella voimakasta stimulaatiota alhaisen tuntoherkkyyden vuoksi. Heidän hermonsa tai klitoriksensa eivät olleet tarpeeksi herkkiä ja heistä tuntui, että heidän lihaksensa olivat liian löysiä.

Lääkkeiden käyttö vähensi tuntoherkkyyttä. Sama koski myös leikkausten jälkitilaa. Jotkut näistä ongelmista johtuivat epäonnistuneista gynekologisista leikkauksissa.

Monilla naisilla oli kipuja erityisesti tietyissä asennoissa. He kokivat näitä vaikeuksia myös itsetyydytyksessä. Vastauksissa tuli esiin, että joskus kumppanin penis ei tuntunut sopivan naisen fysiologiaan.

Yksi positiivinen fysiologinen tulos oli se, että jotkut naiset olivat kokeneet ensimmäisen orgasminsa synnytyksen jälkeen. Se oli virittänyt heidän ruumiinsa kiihottumaan ja kokemaan orgasmin.

Vaikeudet keskittyä

Kaikkein useimmiten orgasmien saamisvaikeuden syyksi raportoitiin se, että rentoutuminen oli vaikeaa. Mielessä oli liikaa häiritseviä ajatuksia. Mieli vaelteli jossain ihan muualla, eivätkä naiset voineet keskittyä seksiin.

Naiset kokivat, että heidän oli ajateltava esimerkiksi jotain, joka liittyi heidän työhönsä – tai sitten siihen mahdollisuuteen, että heidän lapsensa voisivat herätä ja saapua yllättäen huoneeseen (heillä ei ollut mielestään rauhallista hetkeä). Tämän vuoksi he menettivät keskittymisensä sillä hetkellä – ja samalla he menettivät myös mahdollisuuden kokea orgasmin.

Monet pelkäsivät, että muut (vaikkapa naapurit) kuulevat heidän seksuaalisen nautintonsa ääniä. He olisivat tarvinneet vapautta ilmaista itseään rauhassa.

On yleistä, että naiset tarkkailevat itseään koko ajan seksuaalisessa vuorovaikutuksessa, mukaan lukien sitä, miltä he näyttävät ja miten he liikkuvat. Siitä on syntynyt tarve hillitä itseään seksuaalisesti.

Stressi ja huolet

Toiseksi yleisimmät raportoidut syyt orgasmivaikeuksille olivat liika stressi, erilaiset huolet, yleinen piittaamattomuus ja mahdollinen masennus. Kyse oli usein ahdistuksesta ja surusta. Naiset eivät voineet omasta mielestään rentoutua. He kontrolloivat mieltään ja kiihottumistaan. Tästä syystä naiset eivät pystyneet tavoittamaan orgasmia.

Muita usein kerrottuja syitä orgasmivaikeuksille olivat väsymys ja ”laiskuus” keskittyä. Naiset tarvitsivat välillä myös aikaa toipua seksin jälkeen, jos seksikertoja oli liian usein verrattuna siihen, mitä he niitä toivoivat. Usein naiset keskittyivät oman orgasminsa sijasta huolehtimaan siitä, että heidän kumppaninsa sai orgasmin.

Orgasmien saamista esti myös huoli siitä, oliko nainen omasta mielestään tarpeeksi hyvä tai pätevä seksiin. Tähän huoleen liittyi alhainen itsetunto tai jopa itsensä halveksunta.

Monet naiset kokivat orgasmin saamisen vaativan liian paljon aikaa. He olivat väsyneitä ja seksi tuntui heistä liiaksi rutiinilta. Nämä naiset katsoivat, että seksi vaatii heiltä liikaa työtä. He luopuivat siitä myös kumppaninsa takia. He eivät halunneet painostaa kumppaniaan työskentelemään liikaa naisen oman orgasmin takia.

Tunnottomuus ja sairaudet

Muita usein raportoituja syitä siihen, miksi naisilla ei ollut orgasmeja, olivat jotkut sairaudet tai psykofarmaseuttisten lääkkeiden käyttö. Jotkut naiset sanoivat, että hormonaalinen ehkäisy oli tappanut heidän seksuaalisen halunsa. Tämän vuoksi halua oli vaikea herättää.

Kosketusaisti ei toiminut kaikilla tarpeeksi herkästi, mahdollisesti alkoholinkäytön ja päihtymyksen vuoksi. Myös fyysiset kivut saattoivat häiritä kiihottumista. Näissä tapauksissa varsinkin yhdynnän oli koettu kestävän liian kauan.

Joskus naisilla oli fyysisiä vaikeuksia tai yliherkkä klitoris. He tarvitsivat silloin hyvin lempeää kosketusta ja stimulaatiota.

Henkiset syyt

Orgasmien saaminen oli vaikeaa, jos naisella oli alhainen itsetunto. Silloin ajateltiin liian usein kriittisesti omaa ulkonäköä. Kyselyssä tuli esiin, että iso vatsa aiheutti häpeää ja esti orgasmin saannin. Omaa kehoa oli vaikea hyväksyä ja lisäksi saattoi olla tiedonpuutetta oman kehon toiminnasta. Emättimen ulkonäköä oli vaikea hyväksyä

Joillakin naisilla oli mielenterveysongelmia, esimerkiksi itsensä halveksuntaa tai heidän oli vaikea hyväksyä seksuaalinen suuntautumisensa. Orgasmiin oli vaikeata heittäytyä.

Monet naiset halusivat kontrolloida seksuaalisia tilanteita. He olivat henkisesti jännittyneitä, luultavasti jonkin aikaisemmin kokemansa trauman vuoksi. He eivät uskaltaneet heittäytyä hetkeen. Heillä on vaikeuksia avata mieltään ja he olivat jopa ajatelleet, että orgasmi olisi heille mahdotonta.  Naiset eivät olleet enää halukkaita kokeilemaan mitään uutta orgasminsa vuoksi.

Jotkut naiset eivät arvostaneet seksiä tai nautintoa. He ajattelivat, että seksi on hienoa myös ilman orgasmia.  Heidän mielestään ei ollut järkevää keskittää niin paljon aikaa ja energiaa orgasmeihin.

Seksiä pidettiin jopa liian primitiivisenä asiana älykkäälle naiselle. Orgasmin vuoksi ei haluttu nähdä vaivaa, jos se koettiin tylsäksi. Seksuaaliset fantasiat olivat monilla liiaksi urautuneet.

Pettymykset kumppanin kanssa

Yksi usein raportoitu syy sille, miksi naisilla ei ollut orgasmeja, oli pettymys kumppaniin ja seksiin hänen kanssaan. Yhdyntä oli usein liian hätäistä ja nopeaa, ja kumppania voitiin kutsua niin sanotuksi ”minuutin mieheksi”.

Yhdyntä voi olla liian hätäistä myös varauduttaessa lasten aiheuttamiin häiriöihin. Jos kumppani tuli liian nopeasti, niin nainen ei voinut keskittyä orgasmiin. Hänen oli kuitenkin mahdollista saada orgasmin myöhemmin vibraattorin avulla.

Usein kumppani ei ole panostanut naisen nautintoon, vaan vain omaan nautintoonsa ja orgasmeihinsa. Naisen on pitänyt jatkuvasti opastaa miestä rakastelun aikana. Se on tuntunut nololta. Jotkut naiset eivät ole osanneet ohjata kumppaniaan. He eivät ole pystyneet kertomaan kumppanilleen, miten hänen tulisi menetellä. Heidän mielestään kumppanille oli hyvin vaikeaa antaa ohjeita.

Kumppania pidettiin joskus tylsänä ja hän ei ollut tarpeeksi kiihottunut. Kumppani ei osannut kiihottaa naista eikä tiennyt, mikä oli naisen lempiasento. Kumppanilla saattoi olla myös ongelmia erektionsa kanssa, tai hänellä oli naisen mielestä liian pieni penis.

Jotkut miehet olivat sangen kokemattomia, heillä oli vain vähän halua ja heillä saattoi olla seksuaalisia estoja. Tällaisen kumppanin kanssa oli hyvin vaikeata keskustella seksistä. Jotkut miehet olivat kauhuissaan yhdynnässä välittyvistä bakteereista. Sen vuoksi he enimmäkseen torjuivat naiset seksuaalisesti. Monet miehet eivät olleet halukkaita käyttämään seksileluja, joiden avulla nainen olisi voinut saada orgasmin.

Muut kumppaniin liittyvät syyt

Jotkut naiset sanoivat, että heidän suhteessaan oli ollut liian pitkiä taukoja ilman yhdyntää. Mitä vähemmän yhdyntöjä oli ollut, sitä vaikeampaa orgasmin saaminen oli. Seksuaaliset halut eivät sopineet kovin hyvin yhteen ja yhteistä rytmiä ei ollut seksiin löytynyt. Seksi tuntui liikaa joltakin esitykseltä. Monet naiset teeskentelivät osaksi siksi orgasmeja kumppanilleen.

Orgasmin saaminen oli myös vaikeaa, jos klitoris ei saanut seksin aikana tarpeeksi stimulaatiota suulla tai käsin. Yhdyntä koettiin siksi tylsäksi eikä se kiihottanut. Jotkut naiset tarvitsivat hyvin erityisiä hyväilyjä kiihottuakseen. He eivät kiihottunet tarpeeksi kohtuullisen ajan kuluessa.

Muut kumppaneihin liittyvät asiat olivat erilaisia parisuhdeongelmia. Kumppanin kanssa oli ollut ratkaisemattomia ongelmia. Luottamus häneen oli mennyt esimerkiksi uskottomuuden vuoksi.

Kumppaneiden väliset yhteydet olivat muuttuneet epätyydyttäviksi, ja niihin sisältyi liikaa keskinäistä kritiikkiä. Kumppani oli antanut negatiivista ja ikävää palautetta; esimerkiksi siitä, miltä nainen miehen mielestä näytti. Kumppani oli syyttänyt naista heidän seksuaalisista epäonnistumisistaan. Tämä vaikeutti orgasmin saamista entisestään. Parisuhdeongelmiin voi sisältyä myös sanallista tai fyysistä väkivaltaa.

Orgasmi on helppoa itsetyydytyksessä – miksi se on ollut vaikeaa kumppanin kanssa?

Orgasmipulaan on ollut lapsiperheissä usein se syy, että oli vaikea löytää yhteisiä rauhallisia hetkiä kumppanin kanssa. Joskus oli helpompi keskittyä orgasmiin, kun kumppani ei ollut läsnä. Jotkut kokivat kumppanin jopa häiriöksi yhdynnässä.

Monilla naisilla itsetyydytys oli hyvin yleistä. Se helpotti elämää ja säästi aikaa. Jotkut naisista eivät nauttineet muunlaisesta seksuaalisesta toiminnasta. He eivät olleet halukkaita panostamaan tylsäksi kokemaansa yhdyntään, varsinkin jos he eivät olleet kunnolla kiihottuneita.

Orgasmi on monille helpompaa itsetyydytyksessä, koska nainen tuntee oman kehonsa ja juuri itselleen sopivan rytmin paremmin kuin kumppaninsa. Hän ei ole pystynyt kouluttamaan kumppanilleen seksiin liittyviä toiveitaan.

Stimuloiva kommunikaatio kumppanin kanssa

Hyvässä seksisuhteessa kumppanit keskustelevat usein seksistä ennen rakastelua. Jatkuva hyvä suhde perustui luottamukseen. Sen ansiota nainen uskalsi henkisesti antautua orgasmikokemukseen.

Sujuva viestintä on erittäin tärkeää rakastelussa, koska orgasmia edistää vahva läsnäolo siinä hetkessä ja syvä yhteys kumppaniin. Se voi olla yhteinen flow-tila.

Orgasmia edistää kiihottunut kumppani, joka ylistää (jopa palvoo) ja kannustaa kumppaniaan seksuaalisesti. Nainen voi tuntea, että kumppani hyväksyy hänet juuri sellaisena kuin hän on.

Kyselyn vastauksissa tuli esiin, että hyvä kumppani on antelias ja pätevä rakastaja, jolla on taito aistia, mitä hänen kumppaninsa haluaa, ja hän osaa myös käyttää penistään.

Orgasmiin vaikuttavat myönteisesti myös yhteinen kiihottava rytmi kumppanin kanssa ja yhteiset seksuaaliset fantasiat. Niin kutsuttu seksuaalikemia toimii näissä tapauksissa hyvin kumppaneiden välillä.

Millaista seksiä tarvitaan orgasmiin

Noin neljäsosa naisista voi saada orgasmeja vain klitorista kiihottamalla. Joissakin tapauksissa klitoris on erittäin herkkä kosketukselle ja se on seurausta aktiivisesta itsetyydytyksestä. Orgasmi tulee helposti varsinkin suuseksissä ja melko mekaaninen stimulaatio riittää siihen. Monet naiset ovat sanojensa mukaan kouluttaneet miehestään hyvin taitavan suu- ja käsiseksissä.

Noin viidennes naisista kertoi, että jokin yhdyntään liittyvä stimulaatio on avain heidän kiihottumiseensa ja orgasmiinsa. On paljon erilaista seksiä, joka johtaa siihen. Tunkeutumisen lisäksi tärkeää on yhteinen rytmi. Jotkut pitävät nopeista ja vahvoista liikkeistä. Monet naiset tyydyttävät itseään yhdynnän aikana.

Noin joka kymmenes nainen tarvitsee runsaasti ja monenlaisia peräkkäisiä tai rinnakkaisia seksuaalisia ärsykkeitä. He tarvitsevat suutelua, koskettelua ja hieromista koko kehossaan ja sukuelimissään. He saavat orgasmin vain, kun on rinnakkaisia ärsykkeitä suun kautta, käsillä, yhdynnässä tai seksileluilla. He käyttävät muun muassa anustappeja ja dildoja ja tehostavat kiihottumista erilaisilla fantasioilla.

Pohdinta

Laadulliset tutkimustiedot vahvistavat, että naiset ovat hyvin erilaisia motivaatioiltaan ja kyvyiltään kokea orgasmeja. Suurille yksittäisille eroille on erilaisia selityksiä. Olisi virhe yrittää tarjota samanlaista mallia orgasmien saamiseen kaikille naisille.

Orgasmeihin vaikuttavat muun muassa aiemmat kokemukset elämässä, herkkyys kosketukselle, halu ja motivaatio kokea nautintoa, keskittyminen hetkeen, seksuaaliset käsitykset, kiihottuminen, itsetunto, stressi, lääkkeiden vaikutus, viestinnän avoimuus kumppanin kanssa ja seksuaalinen yhteensopivuus.

Yksi keskeinen syy orgasmipulaan on vaikeus keskittyä. Mieli voi olla täynnä häiritseviä ajatuksia ja huolia. Naiset eivät voi rentoutua tarpeeksi kokeakseen seksuaalista nautintoa. Monilla naisilla oli myös fyysiseen kosketukseen ja stimulaatioon liittyviä rajoituksia. Jotkut kokivat seksuaalista yhteensopimattomuutta kumppaninsa kanssa.

Monet naiset pitivät orgasmeja tärkeämpinä kumppaneilleen kuin itselleen. He sanoivat, että he saivat nautintonsa kumppaninsa tyytyväisyydestä.

On tarpeen edistää seksuaalista nautintoa ja orgasmeja kaikille naisille, joilla on vaikeuksia tunnistaa ja tunnustaa, että seksuaalinen nautinto on heidän itsestään selvä seksuaalioikeutensa ja myös merkittävä tapa parantaa omaa hyvinvointia.

Lähde

Kontula, O. & Miettinen, A. (2016). Determinants of female sexual orgasms. Socioaffective Neuroscience & Psychology 2016, 6: 31624. http://dx.doi.org/10.3402/snp.v6.31624

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori emeritus
Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
040-5827369, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Viittaaminen

Kontula, Osmo. (2022). Miksi naisilla voi olla vaikeuksia saada orgasmeja? – Laaja laadullinen tutkimus. Tietovuoto-artikkeli 6/2022. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/miksi-naisilla-voi-olla-vaikeuksia-saada-orgasmeja/  [Viitattu: ##.##.20##].