Eija Koivuranta,  Hallinto, Johtoryhmä

Eija Koivuranta

Eija Koivuranta

Toimitusjohtaja

Eija Koivuranta on työskennellyt Väestöliiton toimitusjohtajana kahdeksan vuotta.

Toimitusjohtaja johtaa ja uudistaa liiton toimintaa ja taloutta liiton strategian ja hallituksen linjausten mukaisesti. Hän vastaa liiton ulkoisesta edustamisesta, viestinnästä ja vaikuttamisesta, rahoituksen hankinnasta sekä brändistä ja edustaa liittoa myös kansainvälisesti.

Toimitusjohtaja on liiton hallituksen päätösten valmistelija ja johtoryhmän vetäjä ja hän osallistuu myös Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy:n hallitustyöskentelyyn.

Eija tekee vaikuttamistyötä perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta ja seksuaalioikeuksien toteuttamisen vahvistamiseksi. Vaikuttamistyöhön kuuluu myös Väestöliiton Kestävän väestökehityksen ohjelman tunnetuksi tekeminen ja yhteiskunnan eri toimijoiden haastaminen suositustemme toteuttamiseen.

Eija toimii eurooppalaisen perhejärjestöjen verkoston Cofacessa ja edustaa Väestöliittoa Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestön IPPF:n tapaamisissa. Hän toimii aktiivisesti myös Soste Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä sen hallituksen jäsenenä.

Eija on koulutukseltaan juristi ja toiminut aiemmin sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja työsuojelun säädösvalmistelutehtävissä ja johtajana sekä strategisen suunnittelun tehtävissä.