Olisipa joku oma

Leikki-ikäisillä ja alakouluikäisillä lapsilla (3–9-vuotiaat) on suunnattomasti rakkautta, jota he jakava ympärillään oleville ihmisille, eläimille, leluille ja jopa kiville tai puille. Lapsi etsii rakkaudelleen turvallista ja erityistä kohdetta, jolle sitä voisi osoittaa. Usein se on oma vanhempi.

Lapsi ottaa ympäristöstä mallia, miten osoittaa rakkautta. Hän ymmärtää, että "naimisiin" mennään, että voisi aina olla yhdessä. Lapsesta tuntuu, että hän haluaa omistaa rakkaan aikuisen ihan kokonaan ja aina. Tällöin tulee selkeämpi vaihe, jolloin joku läheinen aikuinen on lapsen rakkauden kohteena.

Isin kanssa naimisiin

Leikki-ikäisenä suuri osa lapsista rakastuu jompaankumpaan vanhempaansa. Yleensä tytöt rakastuvat isäänsä ja pojat äitiinsä. Kuitenkin lapsi voi rakastua ihan hyvin myös samaa sukupuolta olevaan vanhempaan. Lapsi ihailee ja rakastaa aikuista. Hän tavoittelee rakkauden tunnetta, ei aikuisten maailman kaltaista rakkaussuhdetta.

Rakastumisen kohde saattaa hyvin olla joku muu aikuinen kuin oma vanhempi. Lapsi kuitenkin valitsee rakkautensa kohteeksi sellaisen aikuisen, jota hän pitää tuttuna, ihailtuna, upeana ja turvallisena.

Lapsi  saattaa olla myös mustasukkainen. Hän ei siedä muiden välisiä hellyydenosoituksia, hän haluaa olla itse rakkauden keskipiste. Lapsi flirttailee rakkautensa kohteelle, keimailee ja on mielellään syli- ja halausleikeissä tämän kanssa. Lapsi on valmis täysin omistautumaan rakastetulleen. Hän saattaa pyytää tätä menemään naimisiin kanssaan. Vanhemman tai muun ”kositun” aikuisen tehtävänä on olla tämän suuren rakkauden arvoinen.

"Olen myös tietoisesti pyrkinyt siihen, että lapset oppivat pitämään erilaisia perheitä luontevana. Esimerkkinä keskustelu, joka on taannoin perheessämme käyty: "Äiti, meen isona sit sun kanssa naimisiin. - Taidat rakastaa äitiä kovasti, se on ihanaa. Mutta tiedätkö ettei omien vanhempien kanssa voi mennä naimisiin. - Eikö? No meen sit Helmin kanssa. Tai äiti, voinko mennä Jarnon kanssa naimisiin? Voiko pojatkin mennä naimisiin? - Kyllä voi aikuisena, jos molemmat niin haluaa." En kokenut tarpeelliseksi lähteä avaamaan avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen eroja. Toivon myös, että lapseni ollessa täysi-ikäinen, myös ihan virallinen avioliitto on mahdollinen samaa sukupuolta olevien välillä. En myöskään halunnut lähteä selittämään asiaa enemmän ("periaatteessa kyllä, mutta se ei ole tavallista tms."), jotta en tekisi negatiivista asennekasvatusta. Yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertainen vastaus. " (vanhemman vastaus)

Onko sukupuolella väliä

Lapsi saattaa kysellä sukupuoleen ja kehoon liittyvistä asioista. Lapset usein leikkivät tyttönä tai poikana – miehenä tai naisena – olemista, ja samalla kuvaavat ajatuksiaan näiden sukupuolten rooleista ja tavoista. Lapsi leikkii myös koirana tai myrskynä olemista.

Välillä leikitään vastakkaista sukupuolta. Lapsi tutustuu kummankin sukupuolen asioihin pukeutumisessa ja roolileikeissä. Samoin leikitään joskus lasten saamista tai tutkimusleikkejä. Leikeissä tutustutaan erilaisiin kehoihin ja pohditaan erilaisia kehoja. Osa lapsista kokee, että haluaa olla toista sukupuolta. Myös näistä tunteista ja ajatuksista saa aina puhua.

Lapsen rakkauden ilmaisuihin ja tarpeeseen tulla nähdyksi ihan hyvänä kumppanina kannattaa suhtautua asiallisesti. Näin hänen kokemuksensa vahvistuu, että hän on oikeanlainen ja viehättävä. Hänelle voi kertoa, että hän on mainio "naimisiinmeno"kumppani joskus tulevaisuudessa. Lapsena ei vielä saa omaa parisuhdetta, mutta oma perhe on aina lasta varten rakasvata tuki.

Mitä opetetaan?

Aikuisen tehtävä on tukea lapsen rakastumista. On ihanaa, että lapsi on rakastunut, koska rakastuminen tuntuu hyvältä ja vahvistaa. On tärkeää, että lapsi saa kokemuksen, että hänen tunteensa on hyväksytty ja oikeanlainen. Lapselle rakentuu ensimmäisistä rakastumisista ja vanhempien palautteesta käsitys siitä, millaisena tulevaisuuden parisuhteen osapuolena vanhemmat hänet näkevät.

Rakkauden tunteeseen ja osoituksiin saattaa liittyä voimakas omistamisen halu. Lapsi toivoisi, että voisi omistaa kokonaan itselleen rakastetun ihmisen. Hän saattaa tuntea mustasukkaisuutta, kun on pakko jakaa jotain niin ihanaa. Tämän vuoksi kannattaakin jo tässä vaiheessa opettaa järjen käyttöä rakkauden tunteen rinnalla. Kaikkea ei voi saada tai omistaa, mitä rakastaa, luopuminen tästä haaveesta voi olla kirvelevä pettymys.

Tärkeä tieto on sekin, että vastarakkautta ei voi hallita, vaan saada lahjana. Äiti tai isä ei voi mennä naimisiin lapsensa kanssa. Aikuinen rakastaa toista aikuista omalla, erityisellä tavalla. Ulkopuolisuuden tunne ja vallan puuttuminen on loukkaavaa, mutta sen kanssa voi elää, läheisten tuella. Vaikka rakastettua ei voi omistaa, häntä voi rakastaa, ja jo se on ihanaa.

Lapsi oppii, että on upeaa olla juuri se mitä on, tyttö, josta joskus kasvaa nainen, tai poika, josta joskus kasvaa mies. Sitä kannattaa painottaa. Jos lapsi haluaa olla toista sukupuolta, lapsen kannattaa antaa olla sellainen kuin haluaa. On tärkeää tulla kokonaan hyväksytyksi, kaikkine tunteineen.

Tässä iässä opitaan sukupuoliroolit ja sukupuoliin liittyvät arvostukset, säännöt ja ennakkoluulot. On hyvin tärkeää, että kummastakin sukupuolesta puhutaan arvostaen ja että sukupuolen ja sukupuoliroolin kyseenalaistaminen tai sillä leikittely on sallittua.

Lasta pitää aina suojata, ettei hän joudu hyväksikäytetyksi. Suojaaminen on aikuisten vastuulla. Lapsi saa olla rajaton ja avoin hellyyden ja rakkauden kaipuussaan. Aikuiset vastaavat rajoista ja siitä, ettei lapsen koskemattomuutta loukata.

Katso video 3. seksuaalisuuden portaasta Vanhempien ihailu

Lähde: Seksuaalisuuden portaat. Korteniemi-Poikela E ja Cacciatore R. Opetushallitus 2014.