Naisia kotoutumassa Eurooppaan

Vertailevan FEMAGE-hankkeen loppuraportti

Kahdeksan EU-maan vertaileva hanke Needs for female immigrants and their integration in ageing societies (lyhenne FEMAGE) toteutettiin vuosina 2006–2007. Siinä tarkasteltiin maahanmuuttajanaisten integroitumista uusiin kotimaihinsa ja muotoiltiin tutkimuksen pohjalta käytännön politiikkaehdotuksia. Hankkeen rahoitti Euroopan komission kuudes puiteohjelma ja Suomessa projektin toteuttamisesta vastasi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. Tavoitteena oli lisätä tietoa muualta maahan muuttaneiden naisten näkemyksistä ja elämäntarinoista, selvittää niitä toimia, joilla lisättäisiin maahan muuttaneiden ja kantaväestön vuorovaikutusta sekä kehittää suosituksia poliittiseen päätöksentekoon ja viranomaistyöhön. Mukana FEMAGE:ssa oli kahdeksan maata: Saksa, Unkari, Puola, Tšekin tasavalta, Slovenia, Itävalta, Suomi ja Viro.

Tämä raportti käsittelee FEMAGE-hankkeen kolmea eri osatutkimusta, niiden johtopäätöksiä sekä koko hankkeen maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaan liittyviä johtopäätöksiä. Näkökulma on vertaileva; Suomen erityistilannetta tuodaan esiin suhteessa muihin tutkimukseen osallistuneihin maihin.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto ry, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Minna Säävälä
ISBN 978-952-226-021-5
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 57

Kirjoittaja

Minna Säävälä

Minna Säävälä (VTM, PhD) on sosiaaliantropologian dosentti ja Väestöntutkimuslaitoksen entinen erikoistutkija, joka työskentelee nykyään Väestöliiton ohjelmajohtajana.