Päivisin leiväntuoja, iltaisin hoivaisä

Alle 3-vuotiaiden esikoislasen isien näkemyksiä ja kokemuksia isyydestä

Perhebarometri 2006

Isien asema perheessä on puhuttanut viime vuosina runsaasti. Esimerkiksi keskustelussa lasten pahoinvoinnin lisääntymisestä sekä perheiden hajoamisesta on katse usein kääntynyt vanhempiin ja erityisesti isiin. Vuoden 2006 perhebarometri ”Päivisin leiväntuoja, iltaisin hoiva-isä” tuottaakin uutta, ajankohtaista tietoa tästä tärkeästä ja muutoksenalaisesta aihepiiristä. Barometrin kyselyaineisto hankittiin helmi-maaliskuussa 2005 toteutetulla postikyselyllä ja maalis- huhtikuussa 2006 tehdyillä haastatteluilla.

Tällä hetkellä on vähän tietoa siitä, millainen on nuorten isien isäkuva ja isämalli. Samoin miesten rooli ja siihen liittyvät odotukset ovat edelleen tutkimatta. Tässä suhteessa Pirjo Paajasen tekemä Väestöliiton vuoden 2006 perhebarometri ”Päivisin leiväntuoja, iltaisin hoivaisä” tarjoaa uutta ja tärkeää tietoa nuorista miehistä isinä ja aktiivisina perheenjäseninä.

Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot
Julkaisija Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
Kirjoittaja Pirjo Paajanen
ISBN 951-9450-53-X
Taitto Mika Takoja
Sivumäärä 105

Kirjoittaja

Pirjo Paajanen

Pirjo Paajanen (TtM) on Väestöntutkimuslaitoksen entinen tutkija.