Kansainvälinen kehotunnekasvatus

Kaksi poikaa nauravat rinnakkain

Väestöliiton kehittämä kehotunnekasvatus Suomessa kerää todella paljon kansainvälistä huomiota!

Kesällä Kanadalainen tutkijaryhmä (1) vetosi laajasti Suomen kokemuksiin saadakseen ikätasoisen tiedon tasa-arvoisesti lapsille omassa maassaan. Aihe on uusi maailman laajuisesti, kansallista velvoitetta tarjota turvataitoja ja kehotunnekasvatusta ei liene missään maassa vielä.

Kesällä myös naapurimaamme Viro kutsui puhumaan kehotunnekasvatuksen kokemuksistamme kansainväliseen terveyden edistämisen kongressin avajaissessioon (2) ”Seksuaalinen terveys – rajoista ja ilman rajoja”. Yhteistyömme Viron ammattilaisten kanssa on jo vakiintunut ja jaamme materiaaleja toistemme kanssa. Kummallakin maalla on vahva tarve varmistaa lapsillensa keho-, tunne- ja turvataidot. Senhän sanoo jo Lasten oikeuksien sopimuskin.

Kiinnostuksensa ovat osoittaneet myös WHO, UNESCO, COFACE, Euroopan Neuvosto ja Euroopan Lapsiasiainvaltuutetut. WHO nosti jo 2017 Suomen maaesimerkiksi ammattilaiskoulutuksista (3). Aiemmin rakensimme WHO:n asiantuntijatyöryhmässä Seksuaalikasvatuksen standardeja Euroopassa. Se on ohjannut Euroopan maita jo vuodesta 2010 lähtien. Niin myös Euroopan Lapsiasiainvaltuutettujen lausunto vuodelta 2017, jota pohjustimme yhteistyössä silloisen lapsiasiavaltuutetun, Tuomas Kurttilan kanssa.

Coface families Europe järjesti Helsingissä kogressin Shaping a healthy environment fit for children lokakuussa 2019. Siellä kehotunnekasvatus näkyi luennollamme: Age-appropriate comprehensive sexuality education for children in Finland: Delivery, advocacy and building support.

2020 meitä haastatteli Euroopan Neuvoston lasten oikeuksien osaston projektipäällikkö S Burel. Hän toimii verkossa tapahtuvan seksuaalisen väkivallan lopettamiseksi (EndOCSEA@Europe) ja etsi hyviä malleja hankkeeseen Sexuality education in the future.

Viimeisin huomio on UNESCOn laaja kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tilaa tarkasteleva raportti. Hyvänä esimerkkinä nostetaan Suomessa tarjottua lasten kehotunnekasvatusta, Väestöliiton hankkeiden ja tutkimuksen kautta (4).

Kansainvälisyyttä lisäävät myös uudet saamenkieliset materiaalit (5). Pohjois-saamenkielisiä kehotunnekasvatuksen materiaaleja on lähetetty Norjan saamelaisalueille keho-, tunne- ja turvataitokasvatuksen tueksi.

Viitteet:

  1. Balter A-S, Rhijn T, Gores D, Davies AWJ, Akers T (2021): Commentary. “Supporting the development of sexuality in early childhood: The rationales and barriers to sexuality education in early learning settings”. The Canadian Journal of Human Sexuality. https://doi.org/10.3138/cjhs.2021-0034
  2. R Cacciatore. Age-appropriate sexuality education in Finland. https://youtu.be/FlQHQ9Ugp7M National health promotion conference 2021: Sexual health – about borders and without borders. Centre for Health and Welfare Promotion, National Institute for Health Development in Estonia. 22th September 2021.
  3. Ensimmäinen kehotunnekasvatuskoulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle julkaistiin maaesimerkkinä 2017 WHO:n ja BZgA:n julkaisussa ”Training matters: A framework for core competencies of sexuality educators” pp.42-3. ’Finland: sexuality education for children – participatory training for professionals dealing with 0-6-year –olds in daycare and health services.’ https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/337593/BZgA-training-framework.pdf
  4. UNESCO, United Nations Children’s Fund, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, United Nations Population Fund, World Health Organization, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (2021): The journey towards comprehensive sexuality education, Global status report. Page 26, Case study 6 “Body-emotion education for pre-primary school children in Finland” https://buff.ly/3kc43Jr
  5. Väestöliitto ry:n ja SámiSoster ry:n yhteistönä, STEA:n ja Duodecimin tuella, turvataito- ja seksuaalikasvatusmateriaaleja on nyt tarjolla pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi. Tiedote: https://www.vaestoliitto.fi/ajankohtaista/vaestoliitto-ja-samisoster-yhdistivat-voimansa-saamenkielisten-kasvattajien-tueksi-ja-lasten-turvaksi/ Materiaalit https://www.vaestoliitto.fi/ajankohtaista/kehotunnekasvatuksen-materiaaleja- kolmella-saamen-kielella/