Kehotunnekasvatuksen materiaaleja kolmella saamen kielellä

Saamelaistytöt vierekkäin

Keho, tunne, turva -hankkeessa olemme luoneet materiaalia kehotunnekasvatukseen kaikilla kolmella saamen kielellä yhteistyössä Sami Soster ry:n kanssa. Hanketta ovat rahoittaneet STEA ja Duodecim ry.

 

Mitä on kehotunnekasvatus

Selkokielinen tiivistelmä kuvaa kehotunnekasvatuksen laaja-alaisia sisältöjä ja auttaa sinua suunnittelemaan omaan työhösi sopivan kehotunnekasvatuksen kokonaisuuden. Jotta kehotunnekasvatus toteutuisi suunnitelmallisesti, olisi laaja-alaista, ikätasoista ja Maailman Terveysjärjestön (WHO) suositusten mukaista, sen tulee sisältää kahdeksan aihetta.

Mitä on kehotunnekasvatus – pohjoissaame

Mitä on kehotunnekasvatus – inarinsaame

Mitä on kehotunnekasvatus – koltansaame

Puheeksi ottamisen kortit

Puheeksi ottamisen kortit ovat uusi selkokielinen apuväline lasten kehotunnekasvatukseen eli turvataito- ja seksuaalikasvatukseen. Niiden avulla voit aloittaa puhumisen eri aiheista helposti ja hauskasti.

Kortteja on 21 erilaista. Ne sopivat vanhempien ja lasten kanssa keskusteluun, ammattilaisten keskinäiseen harjoitteluun ja suunnitteluun, varhaiskasvattajille, esi- ja alkuopetuksen opettajille, terveydenhoitajille, leikkipuistoihin ja lastensuojeluun.

Ohjaajan opas toistaa Puheeksi ottamisen korttien teemat ja kuvat. Opas tarjoaa myös lisätietoa, mitä aiheista voi keskustella, sekä suoria lauseita puheeseen. Näin mahdolliset häpeän tai kiusaantumisen tunteet vähenevät. Iloiset kuvat ja yksinkertaiset tekstit tuovat aiheen arkiseksi ja helpoksi lähestyä. Voit tulostaa, leikata, liimata ja laminoida kortit.

Puheeksi ottamisen kortit pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame

Ohjaajan opas pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame

Ikävuodet 0-6 vuotiaan  seksuaalisessa kehityksessä

Tulosta itsellesi tai vaikka vanhemmille annettavaksi selkokielistä tietoa seksuaalisuudesta juuri tietyn ikäisellä lapsella.

Esitteessä kerrotaan mitä seksuaalisessa kehityksessä tapahtuu, miten lapsi voi ilmentää kehitystään ja miten aikuinen voi tukea ja suojata lapsen kehitystä.

A4 kokoon tulostettavan kuvan voit taittaa käteväksi haitariksi.

Voit myös tulostaa jo seuraavan ikäluokan taustapuolelle.

Lapsen seksuaalisuus 1-3v pohjoissaame

Lapsen seksuaalisuus 4-6v pohjoissaame

Tue lapsen kehitystä -juliste 0-6v

 

Julisteessa on lapsen ikätasoinen seksuaalinen kehitys alle kouluiässä portaittain. Ikävaiheet 0-6 vuotta on esitetty portaittain. Voit perehtyä juuri sinulle tärkeään ikäryhmään.

Näet mitä kehityksessä tapahtuu ja mitä lapsi voi kysellä. Saat ohjeet, miten aikuinen voi tukea ja suojata eri ikäistä lasta.

pohjoissaame

 

Turvataidot ja lapsen keho -juliste 1-12v

Tutustu neljään tärkeään lapsen turvataitoon ja opeta ne lapsille. Samalla lapsi oppii ikään kuuluvat tiedot, taidot ja myönteisen asenteen kehoon. Selkokielisen julisteen voit tulostaa varhaiskasvatukseen, neuvolaan, alakouluun ja koteihin.

Voit katsoa tarkemmin ja tulostaa eri kieliset julisteet:

pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame