Yhdenvertainen Suomi ja kotoutuva muuttaja

Vanhemmuus ja läheissuhteet luovat perustan lasten, nuorten ja aikuisten kotoutumiselle ja hyvinvoinnille. Monikulttuurinen osaamiskeskus tukee perhelähtöistä kotoutumista.

Annamme neuvontaa, konsultoimme, koulutamme ja tuotamme käytännöllisiä materiaaleja sekä maahan muuttaneille että eri alojen ammattilaisille. Olemme kehittäneet vanhempien vertaisryhmätoiminnan mallin.

Naisten työllistyminen on tärkeää heille itselleen, heidän perheilleen, yhteisöilleen ja koko yhteiskunnalle. WOMENTO-toiminnassa etsimme koulutetuille naisille mentoreita ohjaamaan heitä työuralle. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen.

Monikulttuurinen osaamiskeskus on toiminut vuodesta 2003. Meillä työskentelee monia eri kieliä puhuvia ja erilaisia kulttuuritaustoja ymmärtäviä asiantuntijoita. Toiminta perustuu tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen.

Ajankohtaista

Tule mukaan naisten mentorointiin

16.8.2016
Syksyn Womento-mentorointiryhmän haku on avautunut.

Faktaa muuttoliikkeestä kaikkien ulottuville

25.7.2016
Euroopan komissio on perustanut keskuksen jakamaan tietoa muuttoliikkestä ja kotoutumisesta.

Miten käy yksintulleille lapsille?

3.6.2016
Väestöliitto on mukana järjestöjen vetoomuksesta eduskunnalle.

Neuvontaa arabian kielellä

2.6.2016
Suomi-Syyria-ystävyysseura tarjoaa neuvontaa kolmena päivänä viikossa arabiaksi.