Yhdenvertainen Suomi ja kotoutuva muuttaja

Vanhemmuus ja läheissuhteet luovat perustan lasten, nuorten ja aikuisten kotoutumiselle ja hyvinvoinnille. Monikulttuurinen osaamiskeskus tukee perhelähtöistä kotoutumista.

Annamme neuvontaa, konsultoimme, koulutamme ja tuotamme käytännöllisiä materiaaleja sekä maahan muuttaneille että eri alojen ammattilaisille. Olemme kehittäneet vanhempien vertaisryhmätoiminnan mallin.

Naisten työllistyminen on tärkeää heille itselleen, heidän perheilleen, yhteisöilleen ja koko yhteiskunnalle. WOMENTO-toiminnassa etsimme koulutetuille naisille mentoreita ohjaamaan heitä työuralle. Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen.

Monikulttuurinen osaamiskeskus on toiminut vuodesta 2003. Meillä työskentelee monia eri kieliä puhuvia ja erilaisia kulttuuritaustoja ymmärtäviä asiantuntijoita. Toiminta perustuu tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen.

Ajankohtaista

Kunnat ottavat pakolaisia asukkaiksi

30.11.2016
Moni kunta on päättänyt antaa kuntapaikan pakolaistaustaisille muuttajille.

Pakolaiskiintiön nostaminen tarpeen

23.11.2016
Väestöliitto on mukana 25 kansalaisjärjestön aloitteessa nostaa Suomen pakolaiskiintiötä.

Kysy netissä asiantuntijalta

19.10.2016
Olemme avanneet Kysy kotoutumisen asiantuntijalta -palstan Väestöliiton nettisivuille

Mikä on kokemusasiantuntija?

7.10.2016
Eettiset ohjeet kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelyyn