Kodin ja koulun yhteistyö

21.3.2017

Tutkimus maahanmuuttajakodin ja koulun yhteistyöstä

 

 

Maahanmuuttajakodin ja koulun yhteistyö tulisi ymmärtää kolmen osapuolen vuorovaikutuksena. Vanhemmat, koulun edustajat ja lapsi tai nuori ovat kaikki aktiivisia toimijoita. 

Pelkkä hyvä tahto ei riitä onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Koulujen edustajien on tunnustettava oma vallankäyttäjän asemansa ja vanhempien oltava valmiita kertomaan vaikeistakin asioista kouluun päin. Nuorten rooli vuorovaikutuksessa on usein kaksijakoinen: he haluavat suojella perhettään ja etnistä ryhmäänsä, mutta koettavat toisaalta saada toimintavapauksia taktisilla ratkaisuillaan.

Minna Säävälän, Elina Turjanmaan ja Anne Alitolppa-Niitamon englanninkielisen artikkelin tiivistelmä: 

Immigrant home-school information flows in Finnish comprehensive schoolsMinna Säävälä, Elina Turjanmaa and Anne Alitolppa-Niitamo

International Journal of Migration, Health and Social Care 13:1, 2017

Abstract
Purpose – School is an institution that provides an opportunity to improve children’s equity and wellbeing and to bridge the potential disadvantage related to ethnic- or language-minority backgrounds. Information sharing between immigrant homes and school can enhance school achievement, support positive identity formation and provide early support when needed. In this paper, the perspectives of immigrant parents, school welfare personnel and school-going adolescents are analysed in order to understand how they see their respective roles in information flows between home and school. The paper aims to discuss these issues.

Design/methodology/approach – The data consist of qualitative group and individual interviews of 34 representatives of school personnel, 13 immigrant parents and 81 young people who have experienced immigration, in the metropolitan area of Helsinki, Finland.

Findings – Despite general goodwill, school personnel may fail to secure the flow of information. Due to structural power imbalance, school personnel are often incapable of engaging the parents in dialogical discourse. Young people of immigrant background in turn try to manipulate the information flow in order to protect their family and ethnic group and to cope with pressures from parents. The patterns of information flows in school as a social field reproduce immigrant homes as subaltern. Adolescents act in a strategically
important juncture of information flows between immigrant home and school, which indicates that homeschool interaction is actually a triad.

Social implications – Awareness building among school personnel is vital for equity and wellbeing of children of immigrant families.

Originality/value – This triangulated analysis of patterned information flows in school as a social field provides a fresh perspective to those working with children of immigrant families.

ks myös täältä. 

Artikkelia voi pyytää pdf:nä Minna Säävälältä minna.saavala@vaestoliitto.fi