Perhebarometri julkaistaan vuosittain. Se tarkastelee ajankohtaisia, perheitä koskettavia kysymyksiä edustavilla kyselyaineistoilla. Perhebarometriaineiston keruuta on vuodesta 1997 tukenut Alli Paasikiven Säätiö.

Työpapereita julkaisemme ajankohtaisista aiheista.

Finnish Yearbook of Population Research Väestöntutkimuksen vuosikirjaa on julkaistu englanniksi  vuodesta 1946. Se tarkastelee maailmanlaajuisia väestökysymyksiä sekä ajankohtaisia aiheita väestöstä Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja muualla Euroopassa.

Julkaisemme myös muita tutkimusraportteja ja väitöskirjoja.

Kaikki julkaisut - All publications

Useimmat julkaisut löytyvät ilmaiseksi pdf-muodossa. Niitä voi tilata painettuina kirjoina Väestöliiton nettikaupasta.

Väestöliitto on sitoutunut edistämään omassa toiminnassaan Suomen Tiedekustantajien liiton vertaisarviontiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita sekä TSV:n vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.