Perhevapaiden järjestyminen ei ole välttämättä mikään itsestäänselvyys työntekijälle eikä työnantajalla. Ohessa on lueteltuna muutamia tyypillisiä läpikäytäviä tilanteita ja tapauksia:

 • perhevapaista sopiminen etukäteen
 • vapaille jääminen ja yhteydenpito vapaiden aikana
 • perhevapailta paluu 

Löytyykö työpaikaltasi vielä tällaista asennetta?

”Työntekijältä kestää varmaan ainakin puoli vuotta päästä työvauhtiin pitkän vapaan jäljiltä.”

”Työntekijä haluaa varmasti olla ihan rauhassa perhevapaalla. Ei häiritä häntä yhtään työpaikan kuulumisilla.”

”Ymmärrän kyllä, että nainen jää pitkälle perhevapaalle. Mutta mitä se mies siellä kotona tekee? Eihän se edes imetä? 


Esimerkkejä hyvistä käytännöistä: perhevapaat

 • Määräaikaisen työntekijän työsopimusasia tarkistetaan ja sovitaan samalla selkeästi, mitä jatkossa tapahtuu, esim. milloin määräaikainen sopimus uusitaan vapaan aikana vai jääkö työntekijä määräaikaisen sopimuksen päätyttyä ilman työtä.
 • Perhevapaan pituudesta keskustellaan ajoissa. Samalla sovitaan yhteydenpidosta vapaan aikana ja muista yksityiskohdista, kuten työpaikkaetujen säilymisestä vapaan aikana. Lisäksi sovitaan alustavasti mahdollisesta perehdytyksestä vapaan jälkeen.
 • Esimies kohtelee samantyyppisessä työ- ja perhetilanteessa olevia työntekijöitä on samalla tavoin.  Tämä ei tarkoita sitä, että kaikissa tilanteissa kaikkia työntekijöitä koskevat täysin yhdenpitävät säännöt ja reunaehdot.
 • Perhevapaalla olevalle työntekijälle tarjotaan mahdollisuus pitää työpaikan tietokone ja puhelin käytössään, mikäli käytäntö kohtelee tasapuolisesti kaikkia perhevapaille (samantyyppisestä ja -tasoisesta työtehtävästä) jääviä. 

Esimerkkejä huippukäytännöistä:

 • Esimies kannustaa kaikkia alaisia tasapuolisesti jäämään tilapäisesti kotiin hoitamaan sairastunutta lasta tai lähiomaista ja huolehtii sijais- ja muiden järjestelyjen toteutumisesta. (Lainsäädännössä lapseksi katsotaan sairastapauksissa alle 10-vuotiaat, mutta työehtosopimuksissa tai työpaikan omissa oheistuksissa voi olla lisämaininta oikeudesta hoitaa kotona sairastunutta lasta esimerkiksi 13 ikävuoteen asti.)
 • Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden jäädä perhevapaalle ja tuo samalla ilmi, millä tavalla hän tukee perhevapaasta huolimatta työntekijän paluuta takaisin ja myöhempää urakehitystä.
 • Perhevapaalla oleva työntekijä kutsutaan halutessaan mukaan työpaikan tapahtumiin esimerkiksi pikkujouluihin, läksiäisiin, tiimitapahtumiin. Jos työntekijä toivoo, ettei vapaan aikana häneen olla lainkaan yhteydessä työpaikalta, myös tätä toivetta pääsääntöisesti noudatetaan (ellei kyseessä ole joku merkittävä asia työsuhteen kannalta).
 • Vuoden tai pidempiaikaisen jakson jälkeen perhevapaalta palaavalle työntekijälle tarjotaan perehdytyskoulutus sekä nimetään hänelle oma tukihenkilö, joka tukee työn aloittamisessa.
 • Raskausaika ei vaikuta siihen, myönnetään työntekijälle tarvittaessa pitkä (maksimissaan 3 kuukauden) yhtäjaksoinen palkallinen sairausloma.
 • BabyBonus äitiysvapaalle jääville, eli rahallinen erityiskorvaus lapsen synnyttävälle.
 • Naisille 72 arkipäivää palkallista äitiysvapaata. Miehille palkallinen isyysvapaa.