• Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.
  • Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista.
  • Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti.
  • Yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää.
  • Periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.

Yrityksille ja organisaatioille suunnattu Perheystävällinen työpaikka -ohjelma.

Tietoa esimiestyön ja henkilöstöhallinnon työn tueksi:

Esimiehen muistilista
Perheystävällinen työpaikka -raportti, Väestöliitto (Kokko, 2013)
Perheystävällinen työpaikka: Parhaita käytäntöjä Tanskasta -raportti (Oxford Research, 2015)

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma, esite


Perheystävällinen työpaikka -sivuilla on

  • lainsäädäntöä, joka liittyy työn ja perheen yhteensovittamiseen
  • hyviä käytäntöjä työpaikkojen kehittämisen ja henkilöstöpolitiikan tueksi
  • ideoita perheystävällisten käytäntöjen toteuttamiseksi
  • esimerkkejä eri tilanteiden sujuvasta hoitamista 
  • tietoa perheystävällisten käytäntöjen myönteisistä vaikutuksista työnantajalle.

Perheystävällinen työpaikka -sivuston tuottamista ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Väestöliitto.

Sivusto on toteutettu osana Työsuojelurahaston hanketta Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt (Väestöliitto, 2011–2013).