• Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.
  • Toimiva henkilöstöpolitiikka ja tehokas työnteko edellyttävät yhteisten perheystävällisyyden pelisääntöjen laatimista.
  • Perheystävällisellä työpaikalla esimiehet ja henkilöstöhallinto toimivat oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja lainmukaisesti.
  • Yhteisistä pelisäännöistä tiedottaminen ja ohjeistusten päivittäminen on tärkeää.
  • Periaatteiden ja käytäntöjen lisäksi tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.

Yrityksille ja organisaatioille suunnattu Perheystävällinen työpaikka -ohjelma.

Tietoa esimiestyön ja henkilöstöhallinnon työn tueksi:

Esimiehen muistilista
Perheystävällinen työpaikka -raportti, Väestöliitto (Kokko, 2013)
Perheystävällinen työpaikka: Parhaita käytäntöjä Tanskasta -raportti (Oxford Research, 2015)

Väestöliitto ry:n myöntämän Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen  ovat saaneet:

Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (2018)

DNA Oyj (2018)

Lastensuojelun Keskusliitto (2017)

Luotolan Nuoret ry (2017)

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (2018)

Miessakit ry (2017)

Profiam Sosiaalipalvelut Oy (2019)

Suomen Uusperheiden Liitto ry (2019)

Suomen Vanhempainliitto (2017)

Tutoris Oy (2018)

Perheystävällinen työpaikka -sivuilla on

  • lainsäädäntöä, joka liittyy työn ja perheen yhteensovittamiseen
  • hyviä käytäntöjä työpaikkojen kehittämisen ja henkilöstöpolitiikan tueksi
  • ideoita perheystävällisten käytäntöjen toteuttamiseksi
  • esimerkkejä eri tilanteiden sujuvasta hoitamista 
  • tietoa perheystävällisten käytäntöjen myönteisistä vaikutuksista työnantajalle.

Perheystävällinen työpaikka -sivuston tuottamista ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Väestöliitto.

Sivusto on toteutettu osana Työsuojelurahaston hanketta Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt (Väestöliitto, 2011–2013).