Väestöntutkimuslaitos

Ydinalueemme ovat Suomen väestön rakenne ja hyvinvointi. Tänä vuonna 70 vuotta täyttävä, monitieteinen laitos tutkii perheitä ja syntyvyyttä, parisuhteita ja seksuaalisuutta sekä maahanmuuttoa. Väestöntutkimuslaitosta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nostamme joka kuukausi uuden tietovuodon julkisuuteen. Vuosittain julkaisemme Perhebarometrin, vuosikirjan Finnish Yearbook of Population Research sekä työpapereita, tutkimusraportteja ja väitöskirjoja. 

Kirjastomme on avoinna ma-pe klo 9.00-15.00 tai sopimuksen mukaan.

Käyntiosoite: Kalevankatu 16 B (sisäpiha, 1.krs), 00100 Helsinki.

Ajankohtaista

Yksinäisten Suomi ja yksinäisyys parisuhteessa

26.9.
Juuri ilmestynyt Juho Saaren toimittama kirja Yksinäisten Suomi analysoi yksinäisyyttä yhteiskunnallisena ilmiönä.

Uusia tutkimustuloksia sisarussuhteista

23.9.
Sisarussuhteet ovat pisimpiä ja tärkeimpiä sosiaalisia suhteita ihmisten elämässä. Lapsuudessa ja nuoruudessa sisarusten välillä on usein enemmän kilpailua ja ristiriitoja, kun taas aikuisuudessa enemmän yhteistyötä ja auttamista.

Tutkimuslaitoksemme 70-vuotisjuhlaseminaari

22.9.
Suositun seminaarin ohjelma tallennettiin. Kiitos kaikille osallistujille!

Suomessa ensimmäisen ja toisen lapsen syntymävälit ovat kaventuneet viime vuosikymmenten aikana

21.9.
Tuore työpaperimme ”Kahden vuoden ihanne – Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä” syventää tietoa lastensaannin ajoituksesta sekä tutkii ensimmäisen ja toisen lapsen syntymäväleihin vaikuttavia tekijöitä.

Interaktiivinen parisuhdekartta

Tarkista karttaohjelmalla mm. kuntasi sukupuolijakauma