Väestöliiton asiantuntemus perhe-, väestö- ja seksuaaliterveyden alalla perustuu palvelutoiminnan ohella liitossa tehtävään tutkimustyöhön.

Väestöntutkimuslaitos on toiminut vuodesta 1946. Laitoksella tehdään väestö-, perhe- ja seksologista tutkimusta. Tutkimuksen perusteella Väestöliitossa tiedetään mm. suomalaisten toiveet ja asenteet perheellistymistä ja perheiden erilaisia tukimuotoja kohtaan. Perhebarometri kartoittaa vuosittain suomalaisten näkemyksiä perheisiin liittyvistä asioista. Väestöntutkimuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä kotimaisten korkeakoulujen kanssa. Samoin laitos julkaisee tieteellistä aikakauskirjaa ”The Finnish Yearbook of Population Research”.

Seksuaaliterveysklinikalla tehdään raskauksien ja sukupuolitautien ehkäisyyn, seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen hyvinvointiin liittyvää tutkimustyötä. Klinikka on ollut mukana kehittämässä mm. kaikkia uusia hormonaalisia ehkäisyvalmisteita.

Tutkimustyö antaa aineksia liiton vaikuttamistyöhön. Samalla se auttaa liittoa suuntaamaan palvelujaan siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat suomalaisten perheiden hyvinvointia.