Suomalaisten nuorten aikuisten näkemyksiä lastenhankinnasta

16.11.2018

Pauliina Kielisen pro gradu -tutkielmassa selvitetään suomalaisten korkeakoulutettujen nuorten aikuisten näkemyksiä lastenhankinnasta

Suomalaisten syntyvyys on laskenut ja yhä useammin lastenhankinta on siirtynyt lähemmäs 30 ikävuotta tai sen yli. Samaan aikaan vapaaehtoisesti lapsettomien määrä on noussut ja suomalaisten yleisimmäksi perhetyypiksi on muodostunut lapseton pariskunta.

Pauliin Kielisen pro gradu -tutkielmassa selvitetään suomalaisten korkeakoulutettujen nuorten aikuisten näkemyksiä lastenhankinnasta; mitkä tekijät edistävät tai mahdollistavat nuorten aikuisten lastenhankintaa, ja mitkä taas siirtävät sitä.

Tutkielman aineistona käytetään Väestöliiton vuoden 2017 Perhebarometrin fokusryhmähaastatteluita. Aineistosta poimittiin neljä haastattelua, johon kuuluu kaksi korkeakoulutettujen miesten ja naisten ryhmää.

Tulokset kertovat, että suomalaisten korkeakoulutettujen nuorten aikuisten lastenhankintaa mahdollistavat mm. sopiva ja vakaa elämäntilanne. Lastenhankintaa puolestaan siirtävät parisuhteen puute, talouteen vaikuttavat tekijät sekä negatiiviset mielikuvat lapsiperheen arjesta.

Pauliinan ajatuksia aiheesta voit lukea Väestöliiton blogista

Kielinen, P. (2018). "Farmariauto ja kaksi lasta”: Suomalaisten korkeakoulutettujen nuorten aikuisten näkemyksiä lastenhankinnasta. University of Oulu.