FINSEX-tutkimushankkeessa on jo vuosikymmeniä seurattu suomalaisten seksuaalielämässä tapahtuvia muutoksia. Erityisen seurannan kohteena ovat suomalaisten parisuhteissa, seksuaaliasenteissa, seksuaalisessa käyttäytymisessä ja seksuaaliongelmissa tapahtuvat muutokset. Kohteena on yli 30 aihepiirin indikaattoria. Eräiden, vastaajien nuoruutta kartoittavien, kysymysten osalta muutoksia voidaan seurata jo 50 vuoden ajalta.

Keväällä 2015 kerättiin FINSEX-tutkimuksen uusi vertailukelpoinen väestöaineisto yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimuksen otantaan kuului 6000 18–79-vuotiasta miestä ja naista. Tutkimusaineiston keruuseen saatiin rahoitus terveyden edistämisen varoista. Tutkimusta jatketaan Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella.

Vuoden 2015 tulosten raportointi

FINSEX-tutkimuksen tuottaman tieteellisen tiedon tärkeys seksuaali- ja lisääntymisterveyden kansallisten palveluiden kehittämiseen on kirjattu Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2014 julkistamaan Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaan vuosiksi 2014–2020. 

FINSEX –tutkimushankkeen väestökyselyt suomalaisten seksuaaliasioista:

Vuosi

Tekijät

Ikäryhmä

Aineistokoko

Vastaus%

1971Sievers, Koskelainen, Leppo18-54 -vuotiaat2 15291,4
1992Kontula, Haavio-Mannila18-74 -vuotiaat2 25075,9
1999Kontula, Haavio-Mannila18-81 -vuotiaat1 49645,8
2007Kontula18-74 -vuotiaat259043,4
2015Kontula18-79 -vuotiaat215036,0

 

FINSEX-tutkimushankkeessa on tutkittu myös suomalaisten seksuaalisia omaelämäkertoja (Saatavilla Tietoarkistosta). Suomessa kerättyjen aineistojen lisäksi suomalaista seksuaalisuutta on verrattu muissa Euroopan maissa tehtyihin tutkimuksiin. 2000-luvun alun raportointikierroksella Suomen tuloksia verrattiin erityisesti Ruotsissa, Virossa ja Pietarissa tehtyihin aiempiin vastaaviin tutkimuksiin. Vuoden 2007 tuloksia on verrattu kahdeksassa muussa Euroopan maassa tehtyjen väestökyselyiden tuloksiin.

Julkaisuja:

Kontula, Osmo. 2016. Lemmen paula. Seksuaalinen hyvinvointi parisuhdeonnen avaimena. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E50.

Kontula, Osmo & Miettinen, Anneli. Determinants of female sexual orgasms. Socioaffective Neuroscience & Psychology. 2016:6.

Kontula Osmo. 2015. Sex Life Challenges: The Finnish Case. In: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol 21. Oxford: Elsevier. pp. 665–671.

Kontula, Osmo: Seksuaalisuus. Teoksessa Gerontologia (toim. Eino Heikkinen, Jyrki Jyrkämä ja Taina Rantanen). Duodecim. Helsinki 2013. s. 351-363.

Kontula, Osmo: Sexuality Among Older Adults. In International Handbook on the Demography of Sexuality (Ed. Amanda K. Baumle). International Handbooks of Population. Volume 5. Springer 2013. pp. 195 – 214.

Kontula, Osmo: Hyvinvoinnin ja onnen tärkeät rakennusaineet: Parisuhde ja seksuaalinen intimiteetti. Teoksessa Suomalaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tulevaisuus (toim. Osmo Kontula). Väestöliitto. Helsinki 2011. s. 262-273.

Kontula, Osmo: Between Sexual Desire and Reality: The Evolution of Sex in Finland. The Family Federation of Finland: The Population Research Institute D49/2009. Helsinki 2009.

Kontula, Osmo: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. Katsauksia E 38/2009. Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto. Helsinki 2009.

Kontula, Osmo: Ikäihmistenkin seksielämä on aktiivista ja tyydyttävää. Duodecim 2009:125:749-756.

Kontula, Osmo: Halu & Intohimo: Tietoa suomalaisesta seksistä. Otava. Helsinki 2008.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo. 2003. Sexual Trends in the Baltic Sea Area. Helsinki: Population Research Institute, Family Federation of Finland.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo & Rotkirch, Anna. 2002. Sexual Lifestyles in the Twentieth Century: A Research Study. Hampshire & New York: Palgrave.

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo. 2001. Seksin trendit: Meillä ja naapureissa. Helsinki: WSOY.


Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Osmo Kontula
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi, 09-22805123