Työ ja perhe ne yhteen soppii?

Vuoden 2019 Perhebarometri Työ ja perhe ne yhteen soppii? Vanhemmuuden ja työn yhteensovittaminen suomalaisissa lapsiperheissä tarkastelee, miten suomalaisten lapsiperheiden vanhemmat saavat työn ja perhe-elämän sopimaan yhteen. Barometrissä tutkitaan, millaisissa työsuhteissa vanhemmat ovat, miten he voivat vaikuttaa työhönsä ja millaisia muutoksia lastenhoitovastuut ovat tuoneet työssäkäyntiin. Lisäksi tarkastellaan vanhempien kokemusta siitä, onnistuuko työn ja perheen yhteensovittaminen. Kaikkien kysymysten kohdalla tarkastellaan myös, miten vanhempien erilaiset taustatekijät, kuten ikä ja sukupuoli, vaikuttavat. Perhebarometri julkaistiin maaliskuussa 2020.

Lisätietoja

Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch
Tutkija Tiia Sorsa
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

 

Lapsiperheiden arki ja ajankäyttö: tutkimus perheen yhteisestä ajasta, kiireestä lapsiperheissä ja perheiden ajankäytön haasteista

Perheissä aika tuntuu nykyisin olevan kortilla: osansa perheen yhteiseltä ajalta vievät yhtäältä ansiotyö, toisaalta harrastukset ja vapaa-ajan toiminta. Päiväkodin tai koulun aikataulut saattavat olla ristiriidassa vanhempien työaikojen ja aikataulujen kanssa, ja esimerkiksi lasten harrastusten aikataulut aiheuttavat päänvaivaa useissa perheissä. Erilaisia, arjen kulkua määrittäviä aikatauluja onkin runsaasti ja niiden yhteen sovittaminen on usein haasteellista.

Väestöliitto selvittää lapsiperheiden ajankäyttöä: miten perhe sovittaa yhteen perheenjäsenten eri aikatauluja, löytyykö yhteistä aikaa - ja mitä perheen yhteinen aika oikeastaan on? Selvitämme myös lastenhoitoon käytetyn ajan kehitystä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä Tilastokeskuksen kolmen vuosikymmenen aikana keräämien ajankäyttöaineistojen avulla. Hanketta on tukenut Alli Paasikiven säätiö.

Julkaisuja

Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch: Yhteistä aikaa etsimässä. Lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla. Perhebarometri 2011. (pdf)

Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch: Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? (pdf). Hyvinvointikatsaus 3/12. (Tilastokeskus).

Katso nettiluentoja lapsiperheiden ajankäyttöön liittyvistä aiheista: Väestöliitto Hyväkysymys-fi -sivuilta.