Selvitämme aborttien sosiaalihistoriaa Suomessa hyödyntäen Väestöliiton Helsingin ja Tampereen sosiaalineuvoloiden potilasasiakirjoja ennen aborttien laillistamista. Hanke tehdään yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiaalihistorian tutkijoiden kanssa. 

VTM Miina Keski-Petäjän tutkimus koski naisten esittämiä aborttitoiveita 1950- ja 60-luvuilla. aineistona on Väestöliiton Tampereen sosiaalineuvolan potilasasiakirjat vuosilta 1953-72. Suunnitteilla on väitöskirja laittomien aborttien tehneiden naisten kokemuksista. 

Valt. yo. Ellen Jabain pro gradu-tutkielma koskee "Nuorten naisten kokemuksia Väestöliiton Helsingin sosiaalineuvolassa 1950–1960-luvuilla". Tutkielma käsittelee nuorten naisten kokemuksia raskaudesta, äitiydestä ja raskaudenkeskeytyksistä 1950-1960-luvuilla. Tutkimuksen aineistona on Väestöliiton Helsingin sosiaalineuvolan potilasasiakirjat.


Julkaisuja:

Miina Keski-Petäjä (2012). Aborttitoiveet ja abortintorjunta . Raskaudenkeskeytyksen hakeminen 1950–60-lukujen Suomessa. 154 s. Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 45.
Lue Lehdistötiedote

Miina Keski-Petäjä (2015) Kielletty aborttihalu: Potilaskertomukset abortin sosiaalihistoriallisen tarkastelun pohjana. Teoksessa Antti Häkkinen ja Mikko Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Helsinki: Vastapaino.

Miina Keski-Petäjä (2012) Abortion wishes and abortion prevention - Women seeking legal termination of pregnancy during the 1950s and 1960s in Finland. Finnish Yearbook of Population Research XLVII, pp. 113-135. 

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Väestöliitosta toimitusjohtaja, lakimies Arto Nikkarinen, ylilääkäri Dan Apter, tutkimusprofessori Anna Rotkirch sekä Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian oppiaineesta sosiaalihistorian professori Matti Peltonen, yliopistonlehtori Antti Häkkinen ja tutkija Helene Laurent. 

Lisätietoja:
Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi