Syyskokouksen henkilövalinnat: vaikuttamisosaamista hallitukseen

29.11.2018

Väestöliiton syyskokous valitsi 28.11.2019 kokouksessaan Väestöliiton hallituksen jäseniksi vuosiksi 2019 – 2021 Juha Jämsän, Silja Silvastin ja Riitta Särkelän.

Juha Jämsä on Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja ja hänellä on vahvaa osaamista perheiden moninaisuudesta. Hän on toiminut sosiaali- ja ihmisoikeuspolitiikan kentällä monipuolisissa työ- ja luottamustehtävissä koko uransa ajan. Hänen vahvuutenaan on 20 vuoden kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä. Hän on taitava verkostoituja.  Hänellä on asiantuntemusta mm. parisuhteiden, vanhemmuuden, perheen ja työn yhteensovittamisen sekä seksuaaliterveyden ja hedelmöityshoitojen alueella. Hän on seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden moninaisuuden asiantuntija ja tuo asiantuntijuutta moninaisuuden toteuttamisessa osana Väestöliiton strategiaa. 

Silja Silvasti on vaikuttamisen asiantuntija Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:ssä. Hän on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä Suomen ylioppilaskuntien liitossa. Hän tuo hallitukseen nuoren sukupolven näkökulmaa ja asiantuntemusta perheiden ja nuorten hyvinvoinnista, seksuaaliterveyden edistämisestä ja monikulttuurisen yhteiskunnan tukemisesta. Hän tarjoaa nuorisolaa ja suomalaista nuorisoa koskevaa osaamista sekä vaikuttamistyön ja viestinnän tekemisen ja kehittämisen osaamista. Silvasti on toiminut Väestöliiton hallituksessa 2016 alkaen ja varapuheenjohtajana 2017 alkaen.

Riitta Särkelä on Ensi- ja turvakotien liitto ry:n pääsihteeri. Hän on toiminut valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtotehtävissä vuodesta 1993 lähtien sekä merkittävissä järjestöjen luottamustoimissa. Hän tuo Väestöliitolle monipuolisen sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtamisen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja laajan sosiaali-poliittisen osaamisen, kansainvälisen kokemuksen, järjestöjen rahoitusmekanismien tuntemuksen sekä laajat yhteiskunnalliset verkostot.

Muiden nykyisten hallituksen jäsenten Jorma Komulaisen, Juhani Pekkolan ja Marina Vahtolan toimikausi jatkuu vuoden 2019 loppuun ja Andreas Blanco Sequeirosin, Eero Löytömäen ja Marja Tiilikaisen vuoden 2020 loppuun.

Puheenjohtaja Maria Kaisa Aulan toimikausi jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Väestöliiton sääntöjen mukaan liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja yhdeksän hallituksen jäsentä. Jäsenet valitaan liiton syys-kokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain kolme erovuorossa.

 
 
 

Syyskokouksen henkilövalinnat: vaikuttamisosaamista hallitukseen