Asuminen isovanhempien kanssa ja nuorten koulumenestys

27.4.2017

Väestöntutkimuksen vuosikirja 2016, Finnish Yearbook of Population Research, on julkaistu.

Isovanhemmilla ja lastenlapsilla on nyt enemmän yhteisiä elinvuosia kuin koskaan aiemmin. Syntyvyyden laskiessa lastenlasten määrä vähenee, jolloin isovanhemmilla on mahdollisuus käyttää enemmän aikaa ja resursseja yhteen lapsenlapseen. Isovanhemmilla onkin erityinen tilaisuus vaikuttaa lastenlastensa elämään. Tutkimustulosten mukaan isovanhempien tuki on usein yhteydessä lastenlasten hyvinvointiin, etenkin kun lapset ovat pieniä. Kuitenkin isovanhempien huomattavan korkea osallistuminen lastenlasten elämään voi myös olla haitaksi, niin lapsen kuin isovanhemmankin hyvinvoinnille.

Väestöliiton Väestöntutkimuksen vuosikirjassa juuri ilmestyneessä artikkelissa selvitettiin lasten koulumenestystä kolmen sukupolven perheissä, joissa lapset asuvat yhdessä vanhempiensa ja isovanhempiensa kanssa. Kolmen sukupolven kotitalouksien määrä vaihtelee suuresti maittain. Artikkelin aineistona käytettiin PISA-kyselyä, jossa on haastateltu 15-vuotiaita nuoria 20 eri maasta.

Tutkimuksessa havaittiin, että kolmen sukupolven kotitalouksissa asuvat nuoret saivat heikompia testituloksia kuin vain vanhempiensa kanssa asuvat nuoret. Syynä saattaa olla se, että kolmen sukupolven kotitalouksissa teini-ikäisten nuorten vanhemmilla on vähemmän aikaa tukea lapsiaan koulunkäynnissä. Tutkimuksen perusteella perherakenne onkin yhteydessä lasten koulumenestykseen eri maissa.

Nyt ilmestyneessä vuosikirjassa tarkastellaan lisäksi syntyvyyden muutoksia Namibiassa, itsemurhalukuja Kreikassa ja työmarkkinoiden sekä sosiaalisten ja väestöllisten tekijöiden vaikutusta terveyteen. Raunion ja Säävälän artikkelissa selvitetään, millaisena suomalaisuus näyttäytyy monikulttuurisissa työyhteisöissä työskentelevien silmissä ja miten suomalaisuuden tulkinnat vaihtelevat tuotannonalan luonteen mukaan. Lisäksi tarkastellaan alueellisia syntyvyyden muutoksia Suomessa 1980-luvulta alkaen.

 

Lisätietoja:

Anna Rotkirch, päätoimittaja, puh. 09-2280 5144, anna.rotkirch(at)vaestoliitto.fi

Antti O. Tanskanen antti.tanskanen(at)utu.fi

Finnish Yearbook of Population Research 2016

 

 
 
 

Asuminen isovanhempien kanssa ja nuorten koulumenestys