Suomalaisten sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi -seminaarin 22.11.17 esitykset

2.11.2017

Suomen Väestötieteen Yhdistys (SVY) ja Väestöliitto järjestivät Suomalaisten sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi -miniseminaariin

Seminaarissa kuultiin tuoreita tutkimustuloksia ja ajatuksia sosiaalisten suhteiden ja niiden puuttumisen merkityksestä ihmisten elämässä.

SVY:n ja Väestöliiton järjestämässä miniseminaarissa puhuivat professori Anna-Maija Castrén (Itä-Suomen Yliopisto) ja erikoistutkija Emma Terämä (SYKE). Tilaisuudessa julkistettiin myös Väinö Kannisto -palkinnon saaja. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi parhaasta väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen alalla.

 

Ohjelma

 

 

 
 
 

Suomalaisten sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi -seminaarin 22.11.17 esitykset