Tutkimme hedelmällisyyteen, raskaaksitulovaikeuksiin ja hedelmöityshoitoihin liittyviä aiheita.

Munasoluja luovuttaneita naisia on tutkittu yhteistyössä Väestöliiton hedelmöitysklinikoiden kanssa. Ilmestyneitä julkaisuja: 

Söderström-Anttila, V., Miettinen, A., Rotkirch, A., Nuojua-Huttunen, S., Poranen, A. K., Sälevaara, M., & Suikkari, A. M. (2016). Short-and long-term health consequences and current satisfaction levels for altruistic anonymous, identity-release and known oocyte donors. Human Reproduction31(3), 597-606.

Hedelmöityshoitoihin liittyvitä kokemuksia selvitettiin tutkimualla lapsettomuushoitoihin hakeutuneiden parien mielipiteitä ja odotuksia hedelmöityshoitoja kohtaan sekä hoitoihin liittyviä epäilyjä ja pelkoja. Tutkimukseen osallistui lähes 450 Väestöliiton klinikoille, HUSin, OYSin tai TAYSin lapsettomuusklinikoille hakeutunutta naista ja miestä. Tutkimuksesta on valmistunut julkaisu:

Miettinen, Anneli. 2011. Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla. 69 s. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 40.