Väestön rakenteen ja hyvinvoinnin kysymykset kuuluvat Väestöntutkimuslaitoksen ydinalueeseen. Yleistä väestötutkimusta ja ikääntymisen tutkimusta koskeva laitoksen toiminta on esitelty tässä.

Vuosikirja

Tutkimuslaitos julkaisee vuosikirjaa Finnish Yearbook of Population Research, jossa ilmestyy erityisesti Suomea ja Itämeren aluetta koskevaa väestöntutkimusta.

Tutkimus

SHARE - Laitos koordinoi Suomen osuutta EUn tutkimusinfrastruktuuriin kuuluvassa Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe.

Epävarma perheellistyminen kolmessa maanosassa koski alueellisten erojan ja sukupuolijakaumien vaikutusta perheellistymiseen. Hanke oli osa Koneen Säätiön Väestönmuutos-ohjelmaa 2012-16.

Väinö Kanniston palkinto

Väestöliitto jakaa Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkintoa, joka myönnetään parhaasta väestötieteellisestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen opinnäytteestä.