Väestöliiton tavoitteet hallitusohjelmaan

9.5.2019

Väestöliitto toimitti omat tavoitteensa hallitusohjelmaan 8.5.2019 puolueille, kun hallitusneuvotteluihin kutsuttujen puolueiden kokoonpano oli selvinnyt.

Tavoitteissamme otamme esille neljä teemaa, jotka ovat:

Yhteiskunnan on mielestämme tuettava sitä, että jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa, perheellistyä voi monella tapaa ja erilaiset perhemallit ovat yhtä arvokkaita. Hallituksen on linjattava kestävän väestökehityksen periaatteet, jotka pitävät sisällään toivotun väestörakenteen, syntyvyyden, ikääntymisen ja maahanmuuton – ekologinen kestävyys huomioiden.

Esitämme mm:

  • Syntyvyyteen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota lastenhankinnan ajoitukseen. Hedelmällisyysneuvonta saatetaan kaikkien perheellistymisiässä olevien ulottuville.
  • Valtion ja kuntien omaa työnantajapolitiikkaa uudistetaan perheystävälliseksi ja toimitaan niin, että nuorille aikuisille luodaan pysyviä työsuhteita. Samaa pitkäjänteisyyttä on edistettävä myös yleisesti työmarkkinoilla.
  • Otetaan kokeiluluonteisesti käyttöön korotettu äitiys/vanhemmuusavustus, joka annetaan lapsen vanhemmille rahamääräisenä nykyisen äitiysavustuksen lisäksi. 

Tutustu tarkemmin tavoitteisiimme!

 

 
 
 

Väestöliiton tavoitteet hallitusohjelmaan