Mentorointi on menetelmä, jonka avulla vahvistetaan ammatillista osaamista ja edistetään psykososiaalista hyvinvointia. Mentori on kokenut ammattilainen, joka haluaa jakaa omaa osaamistaan kehittymishaluiselle henkilölle, aktorille. Tyypillisesti mentorointi on itseohjautuvaa ja tapahtuu kasvokkain kahden henkilön kesken, sovittuna ajankohtana. Myös virtuaalitapaamiset ja puhelinkeskustelut voivat tarvittaessa olla hyödyllisiä kiireisen arjen keskellä, henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi tai tueksi. Mentorointikeskustelujen muodosta kannattaa sopia yhdessä aktorisi kanssa.

Aktori on maahan muuttanut henkilö, joka on ollut pois työmarkkinoilta ja etsii uravaihtoehtoja ja pyrkii pääsemään sisään suomalaiseen työelämään.

Mentori suomalainen tai pitkään Suomessa asunut vapaaehtoinen, joka tarjoaa ohjausta, ymmärrystä ja kokemustaan työelämästä.
 

Perehtymisen apuna voi käyttää monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia sekä kirjallisuutta käsiteltävistä teemoista. Mentori voi avata aktorille verkostoaan tai mentori-aktori pari voi yhdessä käydä heille kiinnostavissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Mentorointi kehittää sekä aktoria että mentoria ja onnistuneessa mentoroinnissa molemmat osapuolet saavat oppimisen ja oivaltamisen kokemuksia.

Matkalla työelämään -mentorointimalli on parimentorointia.

Suositeltavaa olisi, että mentorointipari tapaisi säännöllisesti 2-3 kertaa kuukaudessa. Prosessi kokonaisuudessaan kestää 6kk ja alkaa mentoreille koulutuksella, jonka tavoitteena on antaa valmiuksia maahanmuuttajien työuramentorointiin.

Mentoreiden kanssa voidaan erikseen sopia omatoimisesta mentoroinnin perusteiden itseopiskelusta verkkokurssin muodossa. Itseopiskelun jälkeen olisi hyvä kuitenkin kontaktoida hankehenkilöstöä, joka voi vastata tarkemmin uuden mentorin kysymyksiin. Tämän jälkeen mentori-aktori-parit tapaavat ja tutustuvat toisiinsa yhteisessä starttitapaamisessa.

Kuukausittain järjesteetään erilaisia teemaan liittyviä, vapaaehtoisia koulutuksia, joiden sisältö on suunnattu aktoreille ja on ohjauksen tueksi mentoreille työelämän osaamiseen. Parit tapaavat omatoimisesti oman aikataulun mukaisesti ja hanketiimin puoleen voi ja kannattaa aina kääntyä tarpeen vaatiessa. Mentorointiprosessi päättyy yhteiseen päätöstilaisuuteen, jossa jokainen saa todistuksen osallistumisesta.