• Vaikuttaako aktorin uskonto hänen oman ammattialansa valintaan? Mitä mieltä hän on itse siitä?

  • Vaikuttaako pukeutuminen? Kuinka pitkälle aktori pystyy joustamaan pukeutumisessa, jos valittu ammattiala sitä vaatii?

  • Tietääkö aktori oikeasti mitä kaikkea ammatti sisältää ja ettei useimmiten työntekijä voi valita minkä osan työkuvasta tekee ja minkä ei? (esim. lähihoitajan on hoivattava potilaat sukupuolesta riippumatta ja kampaajanakin opiskelun aikana tulee oppia sekä naisten että miesten hiusten leikkaaminen)

  • Minkä takia on valittu joku tietty ammattiala? Kiinnostusten, työllistymismahdollisuuksien vai palkkatason takia?

  • Miten aktorin oma elämäntilanne vaikuttaa työnhakuun ja/tai täydentäviin opintoihin?

  • Raha. Millaiset taloudelliset mahdollisuudet aktorilla on? Onko aktori ottanut huomioon miten ja milloin hänen työllistyminen tai pääsy opiskeluun vaikuttaa hänen taloudelliseen asemaansa? Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? Mitkä tuet ovat riippuvaisia palkkatuloista ja mitkä ei? Suomessa puhutaan aina bruttopalkasta, mutta monessa muussa maassa vain nettopalkasta. Varmista, että puhutte samasta asiasta.

  • Realismi. Vaikka aktori on ennen Suomeen muuttamista toiminut projektipäällikkönä, hän ei välttämättä voi hakea suoraan saman vaativuustason tehtäviä. Millaisia muita kiinnostavia vaihtoehtoja olisi?