Luettelossa on Väestöliiton antamia lausuntoja lakiesityksiin, ohjelmiin ja mietintöihin. Myös Väestöliiton kannanotot löytyvät tästä, myös verkostoyhteistyön kautta muodostetut. Tutustu myös mediatiedotteisiimme.

Muuta

Muistio poikien ympärileikkauskäytännöstä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta

2017

1.12. Pyydettynä lausuntona työryhmän mietinnöstä Lapsenhuoltolain uudistaminen 
23.8. Järjestöt: Suomen ihmisoikeuspolitiikka menossa huolestuttavaan suuntaan  
28.6. translakikannanotto
16.6. pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä
22.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus
9.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto lapsiperheköyhyydestä
21.4. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämisestä
30.3.kannaotto työaikalain uudistamista valmistelevalle työryhmälle uuden työaikalain perusteluihin
28.3. pyydetty lausunto luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi
8.3. Lape-muutosohjelman ohjausryhmän järjestöt: Maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava sote-muutoksessa

2016

29.9. pyydetty lausunto lasten ennakollisen ja jälkikäteisen oikeusturvan toteutumisen tilasta
22.8. Pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi lapsilisälain muutokseksi
20.6. Järjestöjen vetoomus kansanedustajille: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä
19.4. lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen liittyvistä STM:n valmistelemista asetusluonnoksista
20.2. lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista käsittelevästä muistiosta
16.2. lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

 

Aikaisempia lausuntoja vuosilta 2001-2015