Luettelossa on Väestöliiton antamia lausuntoja lakiesityksiin, ohjelmiin ja mietintöihin. Myös Väestöliiton kannanotot löytyvät tästä, myös verkostoyhteistyön kautta muodostetut. Tutustu myös mediatiedotteisiimme.

2019

2.12. Pyydetty lausunto Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevasta erillislaista 
26.11. Lapsimyönteisyys kuuluu yhteisöllisesti ja ekologisesti kestävään Suomeen (Syyskokouksen kannanotto)
20.11. Pyydetty lausunto Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018 kansalaisaloitteen (KAA 2/2019 vp) ehdottamasta rikoslain muuttamisesta 
15.11. Pyydetty lausunto Kansalliseen mielenterveysstrategiaan ja itsemurhien ehkäisyohjelmaan 
22.10. Perhevapaauudistuksen perustana tulee olla lapsen etu ja perheiden yhdenvertaisuus
17.10. Väestöliitto kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten edellytysten ja mahdollisuuksien selvittämistä
9.10. Päättäjiin vedottu kehotunnekasvatuksen järjestämiseksi
27.5. Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa (Kevätkokouskannanotto)
23.5. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vaarassa ilman tehokkaita ilmastotoimia.
25.3. Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan
24.1. lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomukseen eduskunnalle 2018 
8.1. Lasten ja lapsiperheiden näkökulma sosiaaliturvauudistuksessa

2018

28.11. Syyskokous: Seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa vahvistettava
23.10. Pyydetty lausunto tutkimukseen kotouttamisen toimivuudesta
3.10. Pyydetty lausunto hallituksen esityksestä laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
28.5. Kevätkokous: Jokaisella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa lapsitoiveensa 
28.5.Kevätkokous: Seksuaalioikeuksien rahoitusta lisättävä 
15.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen sekä palkansaajakeskusjärjestöjen kannanotto perhevapaasta
14.5. Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeksi
13.2. Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia 
8.2. Lausunto lasten vuoroasumisen vaikutuksista, STM:n kuulemistilaisuus, LSKL; MLL, Vanhempainliitto ja Väestöliitto 
2.2. Järjestöt: Vanhempainvapaata ei saa lyhentää  Väestöliitto, MLL, LSKL ja Pelastakaa Lapset

2017

1.12. Pyydettynä lausuntona työryhmän mietinnöstä Lapsenhuoltolain uudistaminen
26.10. lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan toimikunnan yhteenvedosta Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelman toimenpiteistä
4.9. Väestöliiton esitys tulevaan YK:n yleiskokoukseen, ulkoministerin ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin kansalaisjärjestökuuleminen
23.8. Järjestöt: Suomen ihmisoikeuspolitiikka menossa huolestuttavaan suuntaan 
8.7. pyydetty lausunto sote-uudistusta koskevasta esityksestä valtiovarainvaliokunnalle
28.6. translakikannanotto
16.6. pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä
23.5. pyydetty lausunto sote-uudistusta kokevista esityksistä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
22.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus
9.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto lapsiperheköyhyydestä
21.4. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämisestä
30.3.kannaotto työaikalain uudistamista valmistelevalle työryhmälle uuden työaikalain perusteluihin
28.3. pyydetty lausunto luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi
16.3. pyydetty lausunto valtioneuvoston selontekoon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta Kestävän kehityksen Suomi - pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
8.3. Lape-muutosohjelman ohjausryhmän järjestöt: Maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava sote-muutoksessa

2016

29.9. pyydetty lausunto lasten ennakollisen ja jälkikäteisen oikeusturvan toteutumisen tilasta
22.8. Pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi lapsilisälain muutokseksi
20.6. Järjestöjen vetoomus kansanedustajille: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä
19.4. lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen liittyvistä STM:n valmistelemista asetusluonnoksista
20.2. lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista käsittelevästä muistiosta
16.2. lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Muuta

Muistio poikien ympärileikkauskäytännöstä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta (15.8.2014)

Aiemmat lausunnot vuosilta 2015-2001