Luettelossa on Väestöliiton antamia lausuntoja lakiesityksiin, ohjelmiin ja mietintöihin. Myös Väestöliiton kannanotot löytyvät tästä, myös verkostoyhteistyön kautta muodostetut. Tutustu myös mediatiedotteisiimme.

2020

21.8. Lapsi- ja perhejärjestöjen vetoomus hallituksen budjettiriiheen
30.6. Väestöliiton lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon  
16.6. Kannanotto koskien raskaudenkeskeytyksiä, Väestöliitto ja kumppanuusjärjestöt
25.5. Kansalaisyhteiskunnan tulee auttaa nuoria uskomaan tulevaisuuteen, Väestöliiton kevätkokouksen kannanotto
22.4. Väestöliiton kannanotto: Jokainen lapsi ja nuori pitäisi kohdata koulussa ennen kesälomien alkua   
21.4. Pyydetty lausunto koronatilanteen vaikutuksista perheisiin
17.4. Lapsi- ja perhejärjestöjen huomioita lisätalousarvioon: Perheiden hyvinvointi ja tuen tarpeet koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa 
14.4. Yrittäjänaiset tarvitsevat enemmän tukea, Järjestöjen kannanotto 
9.4. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Perheiden tuki pitää pystyä turvaamaan poikkeusoloissa  
20.3. Perhejärjestöjen kannanotto Lapsilla on oikeus suojeluun ja huolenpitoon poikkeusoloissakin
2.3. Pyydetty lausunto koskien arviomuistiota pakkoavioliittojen tai avioliiton esteistä huolimatta solmitun liiton mitätöinnistä ja ulkomailla solmitun avioliiton tunnustamisesta   
25.2. Väestöliiton kannanotto: Perhevapaauudistus on oikeanlainen askel kohti perheystävällisempää yhteiskuntaa
13.2. Kommentit hallituksen tasa-arvo-ohjelman luonnokseen 

2019
 

2.12. Pyydetty lausunto Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevasta erillislaista 
26.11. Lapsimyönteisyys kuuluu yhteisöllisesti ja ekologisesti kestävään Suomeen (Syyskokouksen kannanotto)
20.11. Pyydetty lausunto Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018 kansalaisaloitteen (KAA 2/2019 vp) ehdottamasta rikoslain muuttamisesta 
15.11. Pyydetty lausunto Kansalliseen mielenterveysstrategiaan ja itsemurhien ehkäisyohjelmaan 
22.10. Perhevapaauudistuksen perustana tulee olla lapsen etu ja perheiden yhdenvertaisuus
17.10. Väestöliitto kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten edellytysten ja mahdollisuuksien selvittämistä
9.10. Päättäjiin vedottu kehotunnekasvatuksen järjestämiseksi
27.5. Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa (Kevätkokouskannanotto)
23.5. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vaarassa ilman tehokkaita ilmastotoimia.
25.3. Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan
24.1. lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomukseen eduskunnalle 2018 
8.1. Lasten ja lapsiperheiden näkökulma sosiaaliturvauudistuksessa

2018

28.11. Syyskokous: Seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa vahvistettava
23.10. Pyydetty lausunto tutkimukseen kotouttamisen toimivuudesta
3.10. Pyydetty lausunto hallituksen esityksestä laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
28.5. Kevätkokous: Jokaisella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa lapsitoiveensa 
28.5.Kevätkokous: Seksuaalioikeuksien rahoitusta lisättävä 
15.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen sekä palkansaajakeskusjärjestöjen kannanotto perhevapaasta
14.5. Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeksi
13.2. Suomeen tarvitaan kansallinen lapsistrategia 
8.2. Lausunto lasten vuoroasumisen vaikutuksista, STM:n kuulemistilaisuus, LSKL; MLL, Vanhempainliitto ja Väestöliitto 
2.2. Järjestöt: Vanhempainvapaata ei saa lyhentää  Väestöliitto, MLL, LSKL ja Pelastakaa Lapset

 

Muuta

Muistio poikien ympärileikkauskäytännöstä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta (15.8.2014)

Aiemmat lausunnot vuosilta 2017-2001