Hei, mitä minussa tapahtuu? -alakoulujuliste on uusi työväline alakoulun opettajalle, avuksi kokonaisvaltaisen, ikätasoisen seksuaalikasvatuksen suunnitteluun. Juliste tukee vanhemman ja opettajan välistä, seksuaalikasvatukseen liittyvää vuorovaikutusta ja sopii selkokielisyytensä vuoksi myös luokkaan. Näin lapsi voi itse lukea vaikkapa turvataidoista ja murrosiän kehityksestä.

Kolmella kehitysportaalla kuvataan miten lapsi kehittyy, miten hän voi ilmentää kehitystään ja miten aikuinen voi tukea ja suojata tätä kehitystä.

Julisteen sisältö seuraa ikätasoisia opetussuunnitelman perusteita terveystiedon kannalta (OPH 2014), Seksuaalisuuden portaat -käsikirjaa (OPH 2015) sekä Seksuaalikasvatuksen standardeja Euroopassa (WHO 2010).

Seksuaalikasvatus kattaa kahdeksan aihealuetta kehosta ja kehityksestä ihmissuhteisiin ja lapsen omiin oikeuksiin sekä lapsen tarvitsemat, kehitystä tukevat tiedot, taidot ja myönteisen asenteen.

Juliste on toteutettu opettajien pyynnöstä ja kehitetty Väestöliiton, Folkhälsanin ja Opetushallituksen yhteistyönä. Ruotsinkielinen juliste ilmestyy pian.

A1 -kokoisen julisteen voi lukea ja tulostaa tästä.  Painettuja julisteita voi tilata postikuluja vastaan osoitteesta perheaikaa@vaestoliitto.fi

 

 

Hei, mitä minussa tapahtuu? - juliste alakouluille
Hei, mitä minussa tapahtuu? - juliste alakouluille