Ihmisterveysoppi - terveystiedon aineistokokonaisuus

Opetushallituksen internetaineisto, Raisa Cacciatore
 
Aineisto soveltuu erinomaisesti 9–10-vuotiaille ajankohtaisten asioiden opetukseen. Aineisto on testattu aikanaan jo 7-vuotiailla, joten monilta osin aineisto soveltuu myös ensimmäisten luokkien oppilaille.
 
Ihmisterveysopissa syvennytään ihmisyyden ihmeisiin lapsen ymmärtämällä tavalla. Näin lapsi saa valmiudet oman ja toisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä eväitä kohdata pian alkavan murrosiän haasteet.
 
Mallia on testattu Herttoniemen ala-asteen koululla, jolloin niin oppilailta, opettajilta kuin vanhemmiltakin kerättiin palautteet, jotka ovat luettavissa. Palautteiden ja yksityiskohtaisten tuntikuvausten kautta opettaja voi jo etukäteen luoda kuvan siitä, miten tunteihin suhtaudutaan koulussa ja kotona.
Terveystietoa perusopetuksen vuosiluokille 1–4
 
Kuvassa on seitsemänvuotiaan Elinan tutkielma ihmiskehosta vuodelta 1986. Kuva on tehty oman äidin avulla. Se oli yksi tärkeimmistä alkusysäyksistä Ihmisterveysopin syntymisessä.
 
Piirroshahmon iloinen ilme, kuvan harmonia ja hempeät värit kertovat, että aihe on ollut mieluisa. Siitä näkee, miten seitsemänvuotias on jo kypsä pohtimaan ihmiskehon yksityiskohtia. Samalla hän oppii, että keho on joka paikasta hyvä ja siitä voi puhua. Aiheen yhteydessä voidaan luontevasti kertoa lapselle, miten suojata omaa arvokasta kehoaan ja hänen oikeudestaan koskemattomuuteen.
 
Ihmisterveysopin sisältö:
Tietoa opettajalle: Testattu malli perusopetuksen alaluokille
 
Ihmisterveysoppi 7-10-vuotiaan kehitysvaiheessa: Itsenäistyminen, seksuaalisuus, mieliala.
Ihmisterveysopin oppitunnit: Oma keho, Elämänpolku, Aistit, Murrosikä, Tunteet, Erilaisuus, Roolit, Lisääntyminen, Terveys.
Vanhempien tiedottaminen ja tiedote ihmisterveysoppitunneista.
Palautteet: oppilailta, opettajilta, 7-vuotiaiden ja 8-vuotiaiden ja 9-10-vuotiaiden lasten vanhemmilta, sekä vanhempien kommentit.
 
 
Oma keho: Alkukeskusteluaiheita, Tehtäviä, Loppuyhteenveto, Tunnin fokus, Kokemuksia ja ajatuksia tunnilta, oppilaiden palautteet, Opettajan palautteet, Kotiläksy.
Aistit,
Roolit,